fbpx
A-Z Centrum Rozwoju Edukacji

Te straszne testy – zbędne obciążenie, czy skuteczna metoda? Czyli jak efektywnie uczyć, oceniać i projektować pracę własną uczniów

Błyskawiczny rozwój technologii, zalew łatwo dostępnej informacji, niekoniecznie rzetelnej, czy coraz powszechniejsze korzystanie z nowoczesnych metod komunikacji powodują zmiany w działaniu, sposobie funkcjonowania, a także zdobywania wiedzy przez dzieci i młodzież. Powoduje to, że dotychczasowe metody nauczania wymagają weryfikacji Niezbędna też okazuje się modyfikacja sposobu myślenia o sprawdzaniu i ocenianiu wiedzy uczniów. Dlatego przygotowaliśmy szkolenie, oparte na badaniach psychologii kognitywnej, podczas którego uczestnicy poznają praktyczne wskazówki,  w jaki sposób wykorzystać aktualną wiedzę naukową zarówno do prowadzenia zajęć, jak i w pracach domowych oraz monitorowaniu stopnia opanowania przez uczniów podstawy programowej. W trakcie seminarium odczarujemy cieszące się złą sławą testy, a także pokażemy efektywne techniki ich stosowania. Podczas zajęć zostaną omówione:

  • Wyzwania współczesnej edukacji, w kontekście najpopularniejszych metod nauczania
  • Skuteczne sposoby oceniania postępów uczniów
  • Praktyczne metody  testowania formatywnego i retrival practive do wykorzystania zarówno podczas zajęć, jaki i w pracach domowych.

 

Program szkolenia:

 

1. Wyzwania współczesnej edukacji

 

  • Nowe podejście nauczyciela do kontroli i stymulowania aktywności uczniów
  • Kluczowe elementy decydujące o efektywności nauczania

 

2. Ocenianie we współczesnej edukacji

 

  • Rewizja dotychczasowego podejścia
  • Dlaczego standardowe formy klasówek i testów nie sprawdzają się w praktyce?
  • Jak stosować znacznie skuteczniejsze i przynoszące długofalowe efekty, ocenianie formatywne?

 

3. Praktyczne narzędzia testowania formatywnego i retrieval practice

 

  • Uporządkowanie wiedzy i zaprezentowanie narzędzi, służących do konstruowania testów i prac domowych, które skutecznie stymulują uczniów do systematycznej pracy

Prowadzący:

dr hab. Maciej Jakubowski

Ekonomista i socjolog, adiunkt na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego, były wiceminister edukacji (2012-2014). Wcześniej pracował w zespole zarządzającym badaniem PISA w siedzibie OECD w Paryżu. Współpracował jako konsultant z Bankiem Światowym oraz UNDP.Prowadził badania na University of Pittsburgh w USA, Ludwig Maximilian University w Niemczech oraz European University Institute we Włoszech.

Jest współtwórcą metody edukacyjnej wartości dodanej w Polsce, autorem i współautorem kilku książek, kilkudziesięciu raportów badawczych oraz artykułów naukowych. W pracy naukowej zajmował się przede wszystkim analizą wpływu zmian w polityce edukacyjnej na postępy uczniów.

dr Tomasz Gajderowicz

Doktor nauk ekonomicznych. Adiunkt w Katedrze Makroekonomii i Teorii Handlu Zagranicznego Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego, konsultant Banku Światowego, ekspert w Ośrodku Badań Rynku Pracy UW. Uczestniczył w licznych projektach dotyczących badań preferencji wobec kształcenia i podejmowania pracy i oraz sposobów stymulowania oferowania określonego wysiłku w obu tych obszarach.

Specjalizuje się w implementacji nowoczesnych metod mikroekonometrycznych do analizy wewnętrznej i zewnętrznej motywacji w kształceniu i pracy zawodowej. Obszar badawczy, w którym jest autorem nowatorskich rozwiązań metodologicznych i publikacji obejmuje procesy akumulacji oraz wykorzystania w gospodarce (utylizacji) kapitału ludzkiego, a więc obszar styku sektora edukacji oraz rynku pracy.

Zamów szkolenie

Formularz

Proszę uzupełnić to pole. Proszę uzupełnić to pole.
Proszę uzupełnić to pole. Proszę uzupełnić to pole. Proszę wprowadzić prawidłowy adres email.
Proszę wprowadzić uwagi
Proszę o wyrażenie zgody.
Proszę o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych.