fbpx
A-Z Centrum Rozwoju Edukacji

Zmiany na egzaminie ósmoklasisty i maturalnym w roku szkolnym 2020/2021

Uczestnicy szkolenia otrzymają praktyczną wiedzę o zmianach w warunkach, zasadach, a także sposobie przeprowadzania egzaminów ósmoklasisty i matury w 2021 roku. Zapoznają się również z aktualnymi wymaganiami egzaminacyjnymi, co pozwoli im na wprowadzenie skutecznych metod efektywnego przygotowania uczniów do egzaminów zewnętrznych.

Spotkanie będzie dostosowane do typu szkoły, w której zostanie przeprowadzone.

 

Program szkolenia:

 I. Nowe zasady, wymagania i sposób przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty i maturalnego.

  • Wskazanie i omówienie źródeł informacji – podstaw prawnych na temat zmian przeprowadzania egzaminów w roku szkolnym 2020/2021.
  • Omówienie zasad, warunków i sposobu przeprowadzania:

–  egzaminu ósmoklasisty: zasady i cele przeprowadzenia egzaminu, przedmioty i przebieg, ocenianie, wymagane dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu i inne informacje, wynikające z wprowadzonych zmian;

– egzaminu maturalnego: zasady i cele przeprowadzenia egzaminu maturalnego, przedmioty i przebieg, ocenianie, wymagane dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu, inne informacje, wynikające z wprowadzonych zmian.

II. Podstawa programowa kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej w praktyce:

  • cele i umiejętności, wymagane od uczniów, wynikające z podstawy programowej,
  • zmiany wprowadzone do egzaminu ósmoklasisty.

III.  Podstawa programowa kształcenia ogólnego dla liceum i technikum w praktyce:

  • cele i umiejętności, wymagane od uczniów, wynikające podstawy programowej,
  • zmiany wprowadzone do egzaminu maturalnego.

IV. Podsumowanie ewaluacja i autorefleksja

  • Zebranie i uszeregowanie omówionych treści szkolenia, dotyczących egzaminu ósmoklasisty i egzaminu maturalnego, oraz autorefleksja nad pozyskaną wiedzą, w celu umiejętnego wdrożenia zmian, a także wzmocnienia własnego warsztatu pracy, w celu efektywnego przygotowania uczniów do egzaminów zewnętrznych.

V. Wnioski do dalszej pracy

Zamów szkolenie

Formularz

Proszę uzupełnić to pole. Proszę uzupełnić to pole.
Proszę uzupełnić to pole. Proszę uzupełnić to pole. Proszę wprowadzić prawidłowy adres email.
Proszę wprowadzić uwagi
Proszę o wyrażenie zgody.
Proszę o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych.