fbpx
A-Z Centrum Rozwoju Edukacji

Heksy i inne krótkie techniki aktywizowania i motywowania uczniów

Nauczycielu, chciałbyś dowiedzieć się, w jaki sposób najlepiej motywować uczniów do nauki? Zastanawiasz się, jak można zachęcić ich do większego zaangażowania podczas lekcji? Jak sprawić, by chętnie podejmowali nowe wyzwania, chcieli i umieli współpracować z innymi, a także potrafili samodzielnie myśleć?

Proponowane spotkanie da Ci możliwość poznania około 20 technik, których zastosowanie zmobilizuje i zaangażuje Twoich uczniów do aktywnej pracy na lekcjach, a także zachęci do podejmowania trudniejszych zadań. Wszystkie poznane metody zostaną w trakcie zajęć przedstawione w formie symulacji, co pozwoli na sprawdzenie ich skuteczności.

 

Program szkolenia:

 

1. Krótkie techniki aktywizowania ucznia – zasady i warunki stosowania technik na zajęciach lekcyjnych

 

2. Heksy – jedna z technik motywowania i aktywizowania uczniów w czasie pracy nad nowym materiałem edukacyjnym

 

3. Symulacja innych technik, w szczególności takich jak:

 

 • Zdania podsumowujące
 • Runda bez przymusu
 • Partner do rozmowy
 • Wymiana informacji w parach
 • Test powtórka
 • Głośne myślenie
 • Technika – głosowanie
 • Technika – szybkie tempo, zmiana zadań lub ról
 • „Tylko raz”
 • Jigsaw (grupy eksperckie)
 • Patyczki

 

4. Nowoczesne modele motywowania: Model Kellera oraz Motywacyjna pętla neurodydaktyki Żylińskiej

 

5. Model „dobrej lekcji” z uwzględnieniem krótkich sposobów motywowania

 

6. Znaczące teorie motywacyjne w naukach pedagogicznych i ich wykorzystanie w procesie uczenia się i nauczania

 

 • Teorie behawioralne
 • Teoria celów
 • Teoria motywacji wewnętrznej

 

7. Strategie efektywnego nauczania i uczenia się

 

Zamów szkolenie

Formularz

Proszę uzupełnić to pole. Proszę uzupełnić to pole.
Proszę uzupełnić to pole. Proszę uzupełnić to pole. Proszę wprowadzić prawidłowy adres email.
Proszę wprowadzić uwagi
Proszę o wyrażenie zgody.
Proszę o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych.