fbpx
A-Z Centrum Rozwoju Edukacji

Coaching w szkole. Co naprawdę zależy od ciebie?

Nauczyciele coraz częściej szukają skutecznej metody motywowania uczniów, rozwiązywania problemów, konstruktywnej współpracy z rodzicami, a dyrektorzy – budowania zespołu nauczycieli pełnych zapału do pracy. Większość zmaga się również z niewystarczającą motywacją uczniów, małą aktywnością, czasem niechęcią lub nawet buntem wobec bardziej wymagających zadań.

Odpowiedzią na te trudności może być coaching – nowy sposób spojrzenia na rolę osoby wspierającej rozwój, akcentujący proaktywne podejście do rozwiązywania problemów, czy podejmowania wyzwań. Nie wymaga on żadnych zmian organizacyjnych w szkole – może być stosowany w każdej sytuacji, jednak wymaga jednego – zgody na samodzielność osoby wspieranej i przejęcie przez nią odpowiedzialności za własny rozwój, a przede wszystkim jej wiary sukces.

Metoda coachingu jest stosowana w pracy z ludźmi w różnych obszarach – psychologii, show biznesie, marketingu – wszędzie tam, gdzie liczy się rozwój. Nic więc dziwnego, że staje się on coraz częściej obecny w edukacji, na wszystkich jej szczeblach. Proponowane szkolenie przybliży uczestnikom metodę GROW, do wykorzystania zarówno w celu wsparcia indywidualnego rozwoju ucznia, jak i w pracy z grupą. W trakcie uczestnicy poznają metody i niektóre z narzędzi coachingowych, a przede wszystkim będą mieli okazję doświadczyć pracy metodą coachingową.

 

Program szkolenia:

 

1. Zapoznanie uczestników z podstawowymi zasadami coachingu

 

 • Organizacja przestrzeni do rozmowy
 • Wyznaczanie celów w coachingu
 • Budowanie relacji coachingowej
 • Czynniki kształtujące relację w coachingu – rola kontraktu

 

2. Podstawy pracy metodą GROW

 

 • Opis metody GROW
 • Określanie celu
 • Technika SMART
 • Określanie stanu początkowego
 • Metoda „koło życia” i „Walta Disneya”
 • Etapy modelu GROW
 • Facylitacja
 • Mocne pytania
 • Model supermana

 

3. Wykorzystanie coachingu do pracy nad rozwojem własnym i rozwojem zespołu

 

 • Zadawanie wpływowych pytań – zdolność do zadawania pytań, które odkrywają informacje niezbędne do uzyskania maksymalnego efektu dla ucznia
 • Blokady komunikacyjne
 • Korzyści z zadawania pytań
 • Problemy w prowadzeniu rozmów
 • Coaching jako skuteczne narzędzie samopomocy koleżeńskiej
 • Możliwości wykorzystania metod coachingowych w pracy z rodzicami uczniów

 

4. Nauczyciel – mentor, możliwości wykorzystania metod coachingowych w pracy z uczniami

 

 • Praca z tożsamością ucznia, wewnętrznym potencjałem
 • Budowanie wewnętrznej siły i przekonania ucznia do osiągnięcia celów edukacyjnych i osobistych

 

5. Sesja coachingowa

 

 • Sesja coachingowa
 • Analiza sesji i jej efektów – superwizja
 • Ewaluacja sesji coachingowej – informacja zwrotna

 

Zamów szkolenie

Formularz

Proszę uzupełnić to pole. Proszę uzupełnić to pole.
Proszę uzupełnić to pole. Proszę uzupełnić to pole. Proszę wprowadzić prawidłowy adres email.
Proszę wprowadzić uwagi
Proszę o wyrażenie zgody.
Proszę o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych.