fbpx
A-Z Centrum Rozwoju Edukacji

Wdrażanie nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego w liceum ogólnokształcącym i technikum

Celem seminarium jest:

 1. Omówienie kierunków zmian i głównych założeń podstawy programowej kształcenia ogólnego w liceum ogólnokształcącym i technikum.
 2. Przedstawienie zadań szkoły wynikających z dokumentów prawnych ( dydaktycznych i wychowawczych).
 3. Omówienie ramowych planów nauczania dla szkół ponadpodstawowych.
 4. Omówienie zadań dyrektora szkoły i nauczycieli związanych z wdrażaniem nowej podstawy programowej.
 5. Projektowanie pracy dydaktycznej w świetle nowej podstawy programowej.
 6. Wskazanie źródeł informacji na temat nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego.

 

Program seminarium:

 1. Cele i główne kierunki zmian programowych.
 2. Zadania szkoły i ramowe plany nauczania (zasady podziału na grupy, planowany wymiar godzin z poszczególnych przedmiotów).
 3. Wdrażanie podstawy programowej- zadania dyrektora i nauczycieli.
 4. Planowanie pracy dydaktycznej z nową podstawą programową- wskazówki metodyczne i rozwiązania dydaktyczne.
 5. Panel dyskusyjny – wymiana doświadczeń, konfrontowanie spostrzeżeń na temat powyższego zagadnienia.

Zamów szkolenie

Formularz

Proszę uzupełnić to pole. Proszę uzupełnić to pole.
Proszę uzupełnić to pole. Proszę uzupełnić to pole. Proszę wprowadzić prawidłowy adres email.
Proszę wprowadzić uwagi
Proszę o wyrażenie zgody.
Proszę o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych.