fbpx
A-Z Centrum Rozwoju Edukacji

Rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli, uwzględniające profilaktykę bezpiecznego i odpowiedzialnego korzystania z zasobów dostępnych w sieci

Rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli, uwzględniające profilaktykę bezpiecznego i odpowiedzialnego korzystania z zasobów dostępnych w sieci.

 

Cel ogólny:
Zdobycie umiejętności przygotowania i prowadzenia zajęć z wykorzystaniem Technologii Informacyjno-Komunikacyjnych oraz budowanie kompetencji uczniów w obszarze bezpiecznego i odpowiedzialnego wykorzystania zasobów Internetu.

Cele szczegółowe:
– Poszerzenie wiedzy i rozwinięcie umiejętności w obszarze atrakcyjnego wykorzystania tablicy interaktywnej oraz zasobów  Internetu.
– Zdobycie umiejętności prowadzenia zajęć z wykorzystaniem tablicy interaktywnej w oparciu o zasoby Internetu, z uwzględnieniem aplikacji online.
– Zapoznanie z dostępnymi aplikacjami online służącymi uatrakcyjnieniu zajęć oraz wyćwiczenie umiejętności ich wykorzystania podczas lekcji.
– Budowanie umiejętności przekazywania uczniom kompetencji korzystania z zasobów Internetu w perspektywie bezpieczeństwa i odpowiedzialności funkcjonowania w sieci.

Po zakończeniu szkolenia nauczyciele potrafią:

– Wykorzystać wybrane aplikacje online (Prezi, Mindomo, Learning Apps) do przygotowania i prowadzenia zajęć.
– Wykorzystywać tablicę interaktywną do pracy z zasobami Internetu
– Przekazać uczniom podstawową wiedzę dotyczącą bezpiecznego i odpowiedzialnego korzystania z aplikacji online.

 

Program spotkania:

1.Bezpieczna nauka online
– Prezentacja wybranych aplikacji online i zasobów Internetu z uwzględnieniem zasad bezpiwczeństwa

2.Internet na lekcji z tablicą interaktywną
– Prezentacja pomysłów na wykorzystanie materiałów z modułu pierwszego podczas pracy w klasie, w tym z wykorzystaniem tablicy interaktywnej

3.Konstrukcja lekcji
– Tworzenie szkicu lekcji z wykorzystaniem prezentowanych aplikacji

4.Bezpieczna i efektywna lekcja z TIK
– Prezentacje pomysłów na lekcje; analiza przydatności.

Zamów szkolenie

Formularz

Proszę uzupełnić to pole. Proszę uzupełnić to pole.
Proszę uzupełnić to pole. Proszę uzupełnić to pole. Proszę wprowadzić prawidłowy adres email.
Proszę o wyrażenie zgody.
Proszę o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych.