fbpx
A-Z Centrum Rozwoju Edukacji

Profilaktyka uzależnień w szkołach i placówkach oświatowych – nowe zagrożenia, inne wyzwania, formy pomocy

                     Profilaktyka uzależnień stanowi jeden z najbardziej rozbudowanych obszarów programu wychowawczego każdej szkoły czy placówki edukacyjnej. Tematy poruszające problematykę uzależnień stanowią szkolny „zestaw obowiązkowy” do „przerobienia” przez wychowawców i szkolnych pedagogów.  Pojawiają się jednak nowe uzależnienia, których rozwój związany jest z postępem technologicznym oraz współczesnymi zmianami społecznymi. Alkoholizm, narkomania, to często skutek wcześniej pojawiających się uzależnień, które nakładają się na siebie i jak w „efekcie śnieżnej kuli” eskalują i rozrastają do problemów, które nigdy wcześniej nie pojawiały się w polskich szkołach.

                      Proponujemy szkolenie, na którym pokażemy systemowe powiązania nowych i tzw. „starych” uzależnień. Przedstawimy schematy postępowania, propozycje rozwiązań, procedury, które zintensyfikują oddziaływania wychowawcze szkoły.

 

Program szkolenia:

  1. „Stare i nowe uzależnienia”- kontekst środowiskowy i społeczny rozwoju uzależnień
  2. Uzależnienia wynikające ze społecznie akceptowanego i promowanego stylu życia (ATBS, fonoholizm, ortoreksja, FOMO )
  3. Diagnoza uzależnienia – kryteria rozpoznawania nałogu
  4. Systemowe ujęcie działań profilaktycznych – wspomaganie, zapobieganie, korygowanie, kształtowanie
  5. Przykłady realizacji projektów i innowacji wychowawczych
  6. Analiza przypadku – uczeń, klasa, szkoła – wdrażanie skutecznej profilaktyki

Zamów szkolenie

Formularz

Proszę uzupełnić to pole. Proszę uzupełnić to pole.
Proszę uzupełnić to pole. Proszę uzupełnić to pole. Proszę wprowadzić prawidłowy adres email.
Proszę wprowadzić uwagi
Proszę o wyrażenie zgody.
Proszę o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych.