fbpx
A-Z Centrum Rozwoju Edukacji

Profilaktyka uzależnień w szkołach i placówkach oświatowych – nowe zagrożenia, inne wyzwania, formy pomocy

                     Profilaktyka uzależnień stanowi jeden z najbardziej rozbudowanych obszarów programu wychowawczego każdej szkoły czy placówki edukacyjnej. Tematy poruszające problematykę uzależnień stanowią szkolny „zestaw obowiązkowy” do „przerobienia” przez wychowawców i szkolnych pedagogów.  Pojawiają się jednak nowe uzależnienia, których rozwój związany jest z postępem technologicznym oraz współczesnymi zmianami społecznymi. Alkoholizm, narkomania, to często skutek wcześniej pojawiających się uzależnień, które nakładają się na siebie i jak w „efekcie śnieżnej kuli” eskalują i rozrastają do problemów, które nigdy wcześniej nie pojawiały się w polskich szkołach.

                      Proponujemy szkolenie, na którym pokażemy systemowe powiązania nowych i tzw. „starych” uzależnień. Przedstawimy schematy postępowania, propozycje rozwiązań, procedury, które zintensyfikują oddziaływania wychowawcze szkoły.

 

Program szkolenia:

  1. „Stare i nowe uzależnienia”- kontekst środowiskowy i społeczny rozwoju uzależnień
  2. Uzależnienia wynikające ze społecznie akceptowanego i promowanego stylu życia (ATBS, fonoholizm, ortoreksja, FOMO )
  3. Diagnoza uzależnienia – kryteria rozpoznawania nałogu
  4. Systemowe ujęcie działań profilaktycznych – wspomaganie, zapobieganie, korygowanie, kształtowanie
  5. Przykłady realizacji projektów i innowacji wychowawczych
  6. Analiza przypadku – uczeń, klasa, szkoła – wdrażanie skutecznej profilaktyki

Zamów szkolenie

Formularz

Proszę uzupełnić to pole. Proszę uzupełnić to pole.
Proszę uzupełnić to pole. Proszę uzupełnić to pole. Proszę wprowadzić prawidłowy adres email.
Proszę o wyrażenie zgody.
Proszę o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych.