fbpx
A-Z Centrum Rozwoju Edukacji

Wychowanie do wartości i kształtowanie patriotycznych postaw uczniów jako cel pracy wychowawczej nauczycieli

Cel szkolenia:

Doskonalenie umiejętności tworzenia sytuacji wychowawczych umożliwiających kształtowanie u uczniów postaw patriotycznych.

 

Po szkoleniu uczestnik:

  • zna zapisy prawa oświatowego, które mówią o konieczności kształtowania postaw patriotycznych w szkole,
  • umie tworzyć sytuacje wychowawcze, których celem jest wychowanie patriotyczne,
  • potrafi korzystać z zasobów zewnętrznych (programów, projektów, gier miejskich) przy opracowywaniu scenariuszy imprez szkolnych, programów, zajęć wychowania patriotycznego.

 

Program szkolenia:

  • Dlaczego trudno uczyć patriotyzmu? – ćwiczenia warsztatowe – analiza potrzeb rady pedagogicznej.
  • Miejsce wychowania patriotycznego w szkole w kontekście podstawy programowej i polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2019/2020.
  • Pojęcie patriotyzmu – omówienie.
  • Elementy skutecznego procesu kształtowania postaw patriotycznych.
  • Przykłady dobrych praktyk – patriotyzm na co dzień w szkole.

Zamów szkolenie

Formularz

Proszę uzupełnić to pole. Proszę uzupełnić to pole.
Proszę uzupełnić to pole. Proszę uzupełnić to pole. Proszę wprowadzić prawidłowy adres email.
Proszę o wyrażenie zgody.
Proszę o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych.