fbpx
A-Z Centrum Rozwoju Edukacji

Kreatywne nauczanie – czy szkoła ponadpodstawowa jest dobrym miejscem na naukę kreatywnego myślenia

           Kreatywność jest dziś wskazywana jako cecha pożądana w prawie każdym ogłoszeniu o ambitną pracę. Słyszymy o kreatywności, innowacji, twórczości w kontekście mniej lub bardziej zrozumiałym ( „innowacyjne bakterie” są tu przykładem karykaturalnym). Szkoła w swym założeniu ma przygotować młodego człowieka do prawidłowego funkcjonowania w społeczeństwie, także poprzez przekazanie odpowiedniej wiedzy i umiejętności. Czy jednak dzisiejsza szkoła w jakikolwiek sposób stymuluje kreatywność uczniów i nauczycieli? Czy, odnoszący się do konieczności twórczego rozwiązywania problemów, zapis w podstawie programowej, przy braku jakiegokolwiek przełożenia na cele praktyczne, nie jest zapisem martwym? Czy zbyt obszerny program, zbyt duże klasy i cały system edukacji pozostawia miejsce na kreatywność? Jakie są korzyści kreatywnego nauczania, czy nauczania kreatywności?

 

Podczas niniejszego szkolenia poruszone zostaną między innymi następujące zagadnienia:

 • Co to jest kreatywność?
 • Czy kreatywności można się nauczyć?
 • Czy szkoła ponadgimnazjalna  jest dobrym miejscem na naukę kreatywnego myślenia?
 • Po co uczyć kreatywnie?
 • Analiza środowiska klasowego pod kątem kreatywnego nauczania
 • Zasady kreatywnego nauczania i uczenia się, techniki nauczania wyzwalające kreatywność (nauczycieli
  i uczniów)
 • Kreatywne nauczanie a pamięć
 • Motywacja przez kreatywność
 • 6 grup operacji umysłowych – ćwiczenia

 

         Zakładanym rezultatem szkolenia będzie wzrost świadomości psychologicznych i społecznych mechanizmów wpływających na indywidualny poziom przejawianej kreatywności. Wskazane zostaną techniki pomagające podnieść poziom kreatywności, także poprzez ćwiczenia konkretnych operacji umysłowych. Omówione zostaną zasady kreatywnego nauczania w szkole, które wpływa na zainteresowanie uczniów przedmiotem oraz łatwość przyswajania przez nich informacji, a nauczycielowi pozwalają przełamać rutynę zajęć, podnieść skuteczność nauczania i – w efekcie – osiągnąć większą osobistą satysfakcję z wykonywanej pracy.

Zamów szkolenie

Formularz

Proszę uzupełnić to pole. Proszę uzupełnić to pole.
Proszę uzupełnić to pole. Proszę uzupełnić to pole. Proszę wprowadzić prawidłowy adres email.
Proszę wprowadzić uwagi
Proszę o wyrażenie zgody.
Proszę o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych.