fbpx
A-Z Centrum Rozwoju Edukacji

Indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny (ipet) i wielospecjalistyczna ocena funkcjonowania ucznia (wopfu) – organizowanie i udzielanie pomocy psychologiczno – pedagogicznej w postpandemicznej rzeczywistości

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna staje przed nowymi wyzwaniami edukacyjnymi i wychowawczym, będącymi skutkiem pandemii. Badania wskazują, że dzieci i młodzież poniosą największe szkody psychiczne, a objawy stresu pourazowego PTSD będą diagnozowane u coraz większej grupy uczniów.  Trudności generuje dodatkowo fakt, że nie wiemy jak będzie przebiegała readaptacja po wielomiesięcznej izolacji społecznej i nauczaniu zdalnym.

W kierunkach polityki oświatowej na rok szkolny 2021/2022 ministerstwo oczekuje, że szkoły sprostają wymaganiom uczniów ze SPE i wzmocnią działania, by pomoc psychologiczno-pedagogiczna była adekwatna do potrzeb uczniów po pandemii.

Na proponowanym szkoleniu metodą case stady przeanalizujemy, jak skutecznie udzielać pomocy PPP. Udostępnimy przykładowe dokumenty: indywidualną teczkę ucznia- co powinna zawierać?; WOFU i IPET. Odpowiemy na pytania i stworzymy model efektywnego systemu wsparcia w nowej rzeczywistości.

Program szkolenia:

  1. Prawo oświatowe- obowiązki dyrektora, nauczycieli i specjalistów w zakresie organizowania i udzielania PPP
  2. Uczeń z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego – strategia działania zespołu
  3. WOFU – zasady konstruowania – przykłady realizacji
  4. IPET – zasady konstruowania – przykłady realizacji
  5. System udzielania PPP dla ucznia posiadającego opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej lub objętego pomocą ze względu na indywidualne potrzeby ucznia
  6. Kompleksowe działanie – formy i sposoby współpracy z rodzicami, poradniami psychologiczno-pedagogicznymi oraz innymi placówkami edukacyjnymi działającymi na rzecz dziecka

Zamów szkolenie

Formularz

Proszę uzupełnić to pole. Proszę uzupełnić to pole.
Proszę uzupełnić to pole. Proszę uzupełnić to pole. Proszę wprowadzić prawidłowy adres email.
Proszę wprowadzić uwagi
Proszę o wyrażenie zgody.
Proszę o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych.