fbpx
A-Z Centrum Rozwoju Edukacji

Generowanie i wdrażanie innowacyjnych pomysłów wspierających realizację podstawy programowej

Cele główne spotkania:

  • Zapoznanie z podstawami prawnymi, regulującymi potrzebę realizacji innowacyjnych działań programowych
  • Doskonalenie umiejętności projektowania i wdrażania nowatorskich rozwiązań dydaktycznych, wychowawczych i programowych

Cele szczegółowe:
Nauczyciele :

  • Poznają nowe regulacje prawne dotyczące innowacji pedagogicznych.
  • Będą wiedzieli, jak zaplanować pracę dydaktyczno-wychowawczą zgodną z założeniami nowej podstawy programowej i kierunkami polityki oświatowej państwa
  • Poznają działania rozwijające samodzielność, kreatywność i innowacyjność uczniów oraz narzędzia do generowania pomysłów.
  • Poznają zasady tworzenia innowacyjnych działań programowych.
  • Będą potrafili wdrożyć działanie innowacyjne w szkole.
  • Określą stopień i charakter innowacyjności zaplanowanych przez siebie działań

Program spotkania:

1. Nowe regulacje prawne dotyczące działalności innowacyjnej szkoły.

Zapoznanie ze zmianami ustawowymi dotyczącymi innowacji pedagogicznych. Omówienie zadań szkoły wpisanych w podstawę programową: kompetencje kluczowe, projekty edukacyjne, preorientacja zawodowa, samodzielność, praca zespołowa.

2. Innowacje pedagogiczne

Zapoznanie z rodzajami innowacji pedagogicznych, czynnikami sprzyjającymi i blokującymi innowacyjne działanie. Omówienie przykładów dobrych praktyk w zakresie programowych działań innowacyjnych.

3. Generowanie pomysłów na nowatorskie i innowacyjne działania w realizacji podstawy programowej 

Zapoznanie z motywującymi metodami generowania pomysłów. Planowanie innowacji: analiza sytuacji, wymyślanie pomysłów, wybór najlepszego, planowanie działań. Omówienie sposobu dokumentowania programu działań innowacyjnych.

4. Wdrażanie i monitorowanie podstawy programowej 

Wypracowanie przykładowej procedury wdrażania i monitorowania  podstawy programowej ze szczególnym uwzględnieniem działań rozwijających samodzielność, kreatywność i innowacyjność uczniów.

 

Zamów szkolenie

Formularz

Proszę uzupełnić to pole. Proszę uzupełnić to pole.
Proszę uzupełnić to pole. Proszę uzupełnić to pole. Proszę wprowadzić prawidłowy adres email.
Proszę o wyrażenie zgody.
Proszę o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych.