fbpx
A-Z Centrum Rozwoju Edukacji

Edukacja ekologiczna w szkole i w przedszkolu

Kształtowanie i wzmacnianie świadomości ekologicznej ma kluczowe znaczenie dla wdrażania standardów ochrony środowiska. Osiągnięcie jakościowych celów środowiskowych jest ściśle związane z poziomem kompetencji ekologicznych. Istotna jest wiedza o środowisku, praktyczne umiejętności oraz proekologiczna motywacja do właściwych postaw i codziennych zachowań.

Podczas szkolenia nauczyciele dowiedzą się czym jest edukacja ekologiczna oraz w jaki sposób realizować zadania, aby treści ekologiczne w sposób skuteczny trafiały do uczniów. Poznają także innowacyjne programy, narzędzia i materiały dydaktyczne, do wykorzystania na różnych zajęciach w przedszkolu/szkole oraz sposoby dokumentowania tych działań.

Program szkolenia:

1. Cele edukacji ekologicznej na poszczególnych etapach edukacyjnych

2. Przykładowe zagadnienia programowe edukacji ekologicznej realizowane na poszczególnych zajęciach edukacyjnych

3. Formy i organizacja zajęć edukacji ekologicznej na różnych przedmiotach, w szczególności na godzinie do dyspozycji wychowawcy

4. Innowacyjne programy, metody i narzędzia realizacji treści ekologicznych. Przykłady tworzenie ścieżek i ogródków dydaktycznych

5. Materiały dydaktyczne związane z gospodarką odpadową, ekologią i ochroną klimatu, w tym informacje o konkursach związanych z tematyką lokalnej gospodarki odpadowej

6. Dokumentowanie realizacji edukacji ekologicznej

 

Zamów szkolenie

Formularz

Proszę uzupełnić to pole. Proszę uzupełnić to pole.
Proszę uzupełnić to pole. Proszę uzupełnić to pole. Proszę wprowadzić prawidłowy adres email.
Proszę wprowadzić uwagi
Proszę o wyrażenie zgody.
Proszę o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych.