fbpx
A-Z Centrum Rozwoju Edukacji

Bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni. Cyberprzemoc i inne zagrożenia „czyhające” na uczniów korzystających ze współczesnych mediów społecznościowych

        Współczesny świat, to świat  informatyzacji większości dziedzin życia społecznego.  Ekspansywny rozwój technologii informacyjno – komunikacyjnych, interaktywnych oraz mediów cyfrowych wiąże się z pojawieniem wielu nowych problemów świata wirtualnego. Cyberprzestrzeń nie tylko jest szansą dla wielu młodych ludzi na inną jakość życia ale niesie ze sobą także wiele zagrożeń społecznych, wychowawczych, zdrowotnych i moralnych. W tym kontekście szczególnego znaczenia nabiera kwestia bezpieczeństwa w Internecie czy też kształtowania nawyków bezpiecznego i odpowiedzialnego korzystania z mediów społecznościowych. Ważność tego zagadnienia została potwierdzona również przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, które ustanowiło je jednym z kilku priorytetów, kierunków polityki oświatowej w roku szkolnym 2017/2018.

Podczas proponowanego szkolenia omówimy najważniejsze zagrożenia cyberprzestrzeni, w tym zjawisko agresji elektronicznej, cyberprzemoc, którego doświadczają nauczyciele, wychowawcy, pedagodzy, ale także sami uczniowie. Dowiemy się również w jaki sposób sobie z tymi zagrożeniami radzić.

Cele szkolenia:

 • poznanie możliwych zagrożeń cyberprzestrzeni, zjawiska agresji elektronicznej
 • przedstawienie sposobów przeciwdziałania problemom świata wirtualnego ujawnianym w szkołach i placówkach, ze szczególnym zwróceniem uwagi na zjawisko cyberprzemocy i cyberprzestępczości.

Program szkolenia:

 1. Świat wirtualny w życiu współczesnego ucznia
  – social media, cechy charakterystyczne, i i ich funkcje
  – zasady bezpiecznego i odpowiedzialnego korzystania z portali społecznościowych
  – netykieta|
 2. Zagrożenia cyberprzestrzeni
  – zagrożenia zdrowia psychicznego i fizycznego,
  – zagrożenia społeczno – wychowawcze,
  – zagrożenia związane z uzależnieniami,
  – cyberprzestępczość i nadużycia.
 3. Agresja elektroniczna i cyberprzemoc
  – charakterystyka zjawiska w kontekście ich występowania w szkołach i placówkach – film edukacyjny,
  – rodzaje zachowań przemocowych, agresywnych i ich cechy charakterystyczne – analiza na wybranych przykładach
  – jak diagnozować występowanie zjawiska w naszej szkole, placówce? – ćwiczenie praktyczne
 4. Sposoby przeciwdziałania cyberprzemocy
  – propozycje strategii interwencyjnych i profilaktycznych,                                                                                                                                                                                          – szkolne procedury bezpieczeństwa w sieci – propozycja.    

Zamów szkolenie

Formularz

Proszę uzupełnić to pole. Proszę uzupełnić to pole.
Proszę uzupełnić to pole. Proszę uzupełnić to pole. Proszę wprowadzić prawidłowy adres email.
Proszę wprowadzić uwagi
Proszę o wyrażenie zgody.
Proszę o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych.