fbpx
A-Z Centrum Rozwoju Edukacji

Innowacje pedagogiczne w szkole/przedszkolu – od pomysłu do realizacji

Nauczyciele często mówią, że nie są na tyle twórczy, aby wdrożyć coś absolutnie nowego. Takie myślenie hamuje, albo wręcz uniemożliwia kreatywną aktywność i realizowanie nowatorstwa. Twórcze myślenie nie jest wyjątkową właściwością naszego umysłu, to umiejętność, którą można doskonalić, a innowację zawsze zaczynamy od osoby innowatora. Tempo rozwoju TIK, kryzys więzi i emocji, nowe horyzonty poznawcze sprawiają, że nauczyciele stają przed nowymi wyzwaniami. Na wiele z nich odpowiada przyjęcie postawy uwrażliwionego twórcy, który wspiera, uczy i zachęca do rozwoju. Dlatego proponujemy Państwu szkolenie, podczas którego, oprócz praktycznych informacji związanych z zainicjowaniem innowacji w placówce, otrzymacie wiele pomysłów, które sprawdziły się w wielu przedszkolach i szkołach.

 

Program szkolenia:

 

1. Innowacja, czyli zaangażowanie, nowatorstwo i kreatywność

 

 • Trening kreatywności- generowanie pomysłów, dotyczących rzeczywistości szkolnej
 • Analiza poziomu umiejętności generowania pomysłów opartych na jednym schemacie oraz kreatywnego rozwiązywania problemów
 • Interpretacja pojęć: kreatywność, innowacyjność, nowatorstwo,  twórczość

 

2. Od pomysłu do realizacji

 

 • Regulacje prawne związane z innowacjami pedagogicznymi
 • Analiza zapisów prawa oświatowego
 • Definicja innowacji pedagogicznych
 • Rodzaje innowacji pedagogicznych i możliwości ich klasyfikowania
 • Istota innowacji pedagogicznych
 • Sposoby wprowadzania, realizowania i dokumentowania innowacji pedagogicznych
 • Prawo autorskie a innowacje pedagogiczne.

 

3. Nowe nie zawsze innowacyjne

 

 • Dylematy związane z podejmowaniem działań innowacyjnych
 • Jakie wewnętrze bariery należy pokonać , aby podjąć działania innowacyjne
 • Sposoby weryfikacji innowacyjnych działań, czyli muszę odpowiedzieć na kilka pytań: Czy proponowane rozwiązanie rzeczywiście wypełnia znamiona innowacyjności? Czy stanowi nowość w dziedzinie edukacji? Czy przyniesie wyraźne jakościowo zmiany w danym obszarze?

 

4. Innowacje edukacyjne i wychowawcze

 

 • Zasady wprowadzania innowacji adoptowanej lub adaptowanej
 • Etapy, ważne informacje, zachęta do innowacji edukacyjnych i wychowawczych

 

5. Niezwykłe poznawanie zwykłych rzeczy – polisensoryczne doświadczanie

 

 • Skąd czerpać inspirację?
 • Odkrywanie świata wszystkimi zmysłami, jako przykład inspiracji do podejmowania działań innowacyjnych

Zamów szkolenie

Formularz

Proszę uzupełnić to pole. Proszę uzupełnić to pole.
Proszę uzupełnić to pole. Proszę uzupełnić to pole. Proszę wprowadzić prawidłowy adres email.
Proszę wprowadzić uwagi
Proszę o wyrażenie zgody.
Proszę o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych.