fbpx
A-Z Centrum Rozwoju Edukacji

Zgrane Grono – owocna współpraca. Zajęcia integracyjne dla nauczycieli

                Powszechnie wiadomo, że dobre funkcjonowanie instytucji i organizacji w systemie edukacji i pomocy psychologiczno – pedagogicznej zależne jest w równej mierze od  kompetencji i zaangażowania poszczególnych jej pracowników jak i od odpowiedniego poziomu organizacji pracy, istniejących w nich zespołów pracowniczych. Prawdą też jest, iż nie każda grupa pracowników może zdefiniować siebie jako zespół, tak jak nie każdy zespół pracowniczy staje się zespołem efektywnym w procesie realizacji zadań, celów nałożonych na daną instytucję. To na ile stajemy się zespołem i efektywnym zespołem zależne jest od wielu warunków, które należy spełnić w procesie jego budowania. Podczas proponowanego szkolenia podejmiemy próbę doświadczenia na ile spójność zespołu, miejsce w rozwoju, w którym się znajduje oraz zdolność grupowego rozwiązywania problemów stanowić mogą o jakości pracy zespołowej.

            Proponowane szkolenie ma jednocześnie stanowić kolejne pozytywne doświadczenie w budowaniu silnego i efektywnego zespołu pracowniczego, min. poprzez aktywne ćwiczenia, które sprzyjają zwiększaniu integralności jego członków, usprawnianiu wewnętrznej komunikacji, doświadczaniu integracji pozytywnej kooperacji.

Cele szkolenia:
 • przedstawienie zagadnienia wybranych warunków efektywności pracy zespołowej w drodze doświadczenia
  doświadczenie pozytywnej kooperacji

Program szkolenia:

 1. Grupa pracowników a zespół
  • elementy konstytuujące zespół
  • kiedy zespół jest spójnya) ćwiczenie praktyczne
   b) spójność naszego zespołu – próba analizy
 2. Grupowe rozwiązywanie problemów
  • ocena efektywności – próba analizy
  • ćwiczenie praktyczne
 3. W jakim punkcie się znajdujemy, czyli rzecz o fazach rozwoju zespołu
 4. Efektywność pracy zespołowej w pigułce
  • warunki konieczne do spełnienia
  • bariery efektywności

Metodyka:

Zajęcia z przewagą ćwiczeń praktycznych, symulacji, uzupełnianych mini wykładem w formie prezentacji multimedialnej.

Zamów szkolenie

Formularz

Proszę uzupełnić to pole. Proszę uzupełnić to pole.
Proszę uzupełnić to pole. Proszę uzupełnić to pole. Proszę wprowadzić prawidłowy adres email.
Proszę o wyrażenie zgody.
Proszę o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych.