fbpx
A-Z Centrum Rozwoju Edukacji

Jak zdobyć ocenę wyróżniającą? Dokumentacja działań wynikających z kryteriów oceny pracy nauczyciela

Cele szkolenia:
Nauczyciele :

 1. Poznają przepisy prawa związane z oceną pracy nauczyciela oraz przepisy prawa dotyczące zasad dokumentowania pracy nauczyciela.
 2. Przeanalizują kryteria oceny pracy opublikowane w rozporządzeniu MEN.
 3. Zaplanują sposób dokumentowania zadań wynikających z kryteriów oceny pracy nauczyciela.

 

Program spotkania:

 1. Przepisy prawa związane z oceną pracy nauczyciela 
  – analiza zapisów ustawy Karta Nauczyciela;
  – analiza zapisów rozporządzenia MEN z dn. 29 maja 2018 w sprawie warunków i trybu oceny pracy nauczyciela.
 2. Kryteria oceny pracy nauczyciela
  – analiza kryteriów oceny pracy nauczyciela na poszczególnych stopniach awansu,
  – zadania nauczycieli wynikające z kryteriów oceny pracy nauczyciela.
 3. Działania i dokumentowanie działań nauczyciela
  – dokumentacja przebiegu procesu nauczania (w tym plany dydaktyczne, analizy diagnoz edukacyjnych, monitorowanie podstawy programowej)
  – dokumentacja procesu wychowania opieki i profilaktyki (w tym – plany pracy i sprawozdania nauczycieli wychowawców, dokumentacja pomocy psychologiczno – pedagogicznej, dokumentacja organizacji kształcenia uczniów niepełnosprawnych, monitorowania podstawy programowej),
  – dokumentacja analiz pracy wychowawczej dydaktycznej,
  – dokumentacja ogólna szkoły, w której można znaleźć dowody na realizacje działań nauczyciela wynikających z kryteriów oceny pracy (w tym – Program wychowawczo profilaktyczny, Plan pracy szkoły)
 4. Obserwacja zajęć w kontekście działań nauczyciela wpisanych w kryteria oceny pracy
  – zasady obserwacji,
  – elementy zajęć obserwowane w kontekście oceny pracy (w tym – cele, oczekiwania, informacja zwrotna; podsumowanie zajęć, metody aktywizujące, indywidualizacja, narzędzia TIK-u.

Zamów szkolenie

Formularz

Proszę uzupełnić to pole. Proszę uzupełnić to pole.
Proszę uzupełnić to pole. Proszę uzupełnić to pole. Proszę wprowadzić prawidłowy adres email.
Proszę o wyrażenie zgody.
Proszę o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych.