fbpx
A-Z Centrum Rozwoju Edukacji

Warunki i sposób przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty

Uczestnicy szkolenia otrzymają kompendium wiedzy o warunkach przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty. Pozyskają umiejętności dotyczące przygotowania uczniów i kryteriów oceniania.

 

Program spotkania:

Warunki i sposób przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty

  1. Wskazanie i omówienie źródeł informacji na temat warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty: podstawy prawne egzaminu ósmoklasisty, zasady i cele przeprowadzenia egzaminu ósmoklasisty, kalendarz egzaminacyjny określony w aktach prawnych, przedmioty i przebieg egzaminu, ocenianie, wymagane dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu, unieważnienia, naruszenia przepisów przeprowadzania egzaminu, wglądy do prac, wnioski o weryfikację, informacje dla rodziców i inne.
  2. Nowa podstawa programowa kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej w praktyce: cele i umiejętności wymagane od uczniów wynikające z nowej podstawy programowej.
  3. Treści zawarte w podstawie programowej.

 

Warsztaty

  1. Projektowanie pracy dydaktycznej w świetle nowej podstawy programowej i wymagań egzaminacyjnych.
  2. Praca z arkuszami egzaminacyjnymi. Rozwiązywanie w grupach przykładowych zadań zwartych w arkuszach egzaminacyjnych.
  3. Prezentacja efektów pracy, wymiana spostrzeżeń.
  4. Analiza rozwiązań zadań egzaminacyjnych i kryteriów ich oceniania.

 

Podsumowanie Ewaluacja i autorefleksja

Zebranie i uszeregowanie omówionych treści szkolenia oraz autorefleksja nad wzmocnieniem własnego warsztatu pracy.

 

Wnioski do dalszej pracy

 

Zamów szkolenie

Formularz

Proszę uzupełnić to pole. Proszę uzupełnić to pole.
Proszę uzupełnić to pole. Proszę uzupełnić to pole. Proszę wprowadzić prawidłowy adres email.
Proszę o wyrażenie zgody.
Proszę o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych.