fbpx
A-Z Centrum Rozwoju Edukacji

Rozpoznawanie zagrożenia w placówce oświatowej i postępowanie w przypadku zaistnienia sytuacji kryzysowej

Szanowni Państwo,

       odpowiedzialność za bezpieczeństwo uczniów jest jedną z najważniejszych kwestii w funkcjonowaniu szkoły. Pedagodzy pracujący w placówkach oświatowych są zobowiązani do przestrzegania sprecyzowanych zasad bezpieczeństwa nie tylko w sytuacjach pokryzysowych, lecz stale i z pełną świadomością.  Odpowiadacie Państwo nie tylko za poziom edukacyjny dzieci  i młodzieży, ale także za sprawy opiekuńczo – wychowawcze.

Szkolenie, które proponujemy, przybliży Państwu wiedzę na temat sytuacji kryzysowych oraz oznak mogących świadczyć o możliwości ich wystąpienia. Zapoznacie się Państwo także z zasadami postępowania w przypadku konieczności przeprowadzenia ewakuacji z miejsca przebywania.


 

Cele szkolenia:

 • Nabycie przez uczestników umiejętności rozpoznawania znaków i zdarzeń, które mogą świadczyć o możliwości wystąpienia sytuacji kryzysowej.
 • Zapoznanie uczestników z różnymi wariantami postępowania w przypadku zaistnienia konkretnych sytuacji kryzysowych.

Program szkolenia:

 1. Odpowiedzialność prawna pracowników szkoły za zabezpieczenie bezpieczeństwa uczniów;
 2. Rozpoznanie możliwości powstania zachowań przemocowych oraz sposoby zapobiegania;
 3. Rozpoznanie możliwości powstania zagrożenia zaistnienia zachowań suicydalnych oraz sposoby zapobiegania;
 4. Postępowanie w przypadku ujawnienia na terenie placówki osób będących pod wpływem alkoholu, środków odurzających i podobnie działających;
 5. Postępowanie w przypadku ujawnienia czyny karalnego/przestępstwa na terenie placówki;
 6. Oznaki mogące świadczyć o możliwości wystąpienia sytuacji kryzysowej;
 7. Postępowanie w przypadku konieczności przeprowadzenia ewakuacji miejsca przebywania;
 8. „Aktywny strzelec” – kto to jest i jak postępuje;
 9. Zachowanie w przypadku znalezienia się w rejonie zagrożonym działaniem „aktywnego strzelca”;
 10. Postępowanie w przypadku zostania zakładnikiem;
 11. „Żywa tarcza” – co robić w przypadku zasłaniania się nami przez sprawcę przed interweniującymi służbami;
 12. Zasady postępowania w czasie rozwiązania siłowego – szturmu służb specjalnych na obiekt, w którym przebywamy.

 Na Państwa indywidualne zamówienie jesteśmy gotowi podjąć kompleksową współpracę także przy organizacji spotkań z Waszymi uczniami oraz ich rodzicami. W celu ustalenia szczegółów zapraszamy do kontaktu z naszymi doradcami.

 

 

Prowadzący: Grzegorz Żmijski

Magister pedagogiki resocjalizacyjnej oraz bezpieczeństwa wewnętrznego, „trener – coach”, policjant (z 26 letnim stażem) Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie. Przez 14 lat negocjator policyjny. W latach 2009 – 2017 Wojewódzki Koordynator do spraw negocjacji Policyjnych Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie. Od 2009 roku szkoleniowiec z zakresu zarządzania kryzysowego. Współorganizator międzynarodowego projektu „Słuchaj pomagaj – rozwiązywanie sytuacji konfliktowych bez użycia siły w trakcie negocjacji policyjnych”. Wykładowca w trakcie wielu ogólnopolskich i międzynarodowych konferencji poświęconych tematyce negocjacji oraz sytuacjom kryzysowym. Uczestnik międzynarodowej wymiany negocjatorów policyjnych (Bułgaria, Grecja, Republika Czeska, Rumunia). Wykładowca w trakcie międzynarodowego szkolenia i ćwiczeń dotyczących działań Policji w przypadku zaistnienia sytuacji kryzysowej w tym pojmania i przetrzymywania zakładników (Polska, Hiszpania, Niemcy, Ukraina).Autor licznych szkoleń , warsztatów z zakresu komunikacji interpersonalnej, postępowania w sytuacjach kryzysowych i zagrożeń terrorystycznych, których odbiorcami byli pracownicy socjalni, pracownicy placówek oświatowych, banku, operatorzy numeru alarmowego 112, przedstawiciele Służby Ochrony Lotniska, funkcjonariusze Straży Granicznej, Żandarmerii Wojskowej, Policji

Zamów szkolenie

Formularz

Proszę uzupełnić to pole. Proszę uzupełnić to pole.
Proszę uzupełnić to pole. Proszę uzupełnić to pole. Proszę wprowadzić prawidłowy adres email.
Proszę o wyrażenie zgody.
Proszę o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych.