fbpx
A-Z Centrum Rozwoju Edukacji

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w szkołach i przedszkolach niepublicznych

Od 1 września 2019 r., w myśl art. 177 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1148 ze zm.), przedszkola i szkoły niepubliczne zobowiązane zostały do organizowania pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów na takich samych zasadach, jak placówki publiczne.

Dlatego przygotowaliśmy szkolenie, które zapozna nauczycieli z nowymi obowiązkami i zadaniami, m.in:

 • sposobami dostosowania wymagań edukacyjnych do potrzeb uczniów,
 • metodami pracy z uczniem wymagającym pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
 • dokumentowaniem działań w tym obszarze.

Szkoła otrzyma również wzory niezbędnych dokumentów, które pomogą nauczycielom w skutecznym i zgodnym z prawem udzielaniu pomocy uczniom.

Adresaci szkolenia:

Nauczyciele, pedagodzy

Cele szkolenia:

 • Poznanie nowych przepisów. a także możliwość aktualizacji i dostosowania dotychczasowych
 • Określenie zadań i odpowiedzialności wszystkich pracowników
 • Poznanie zasad właściwego dokumentowania pracy wychowawczej i pomocy pp.
 • Zasady współpracy z rodzicami.
 • Przygotowanie placówki na sytuacje problemowe

Uczestnicy:

 1. Poznają zasady udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej
 2. Przeanalizują dotychczasowe procedury
 3. Zaplanują sposoby dokumentowania pracy
 4. Wskażą możliwości współpracy z rodzicami uczniów oraz instytucjami

Program szkolenia:

 1. Podstawa prawna udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej – omówienie rozporządzeń MEN.
 2. Zadania wychowawcy i nauczycieli – rola wychowawcy i nauczycieli w procesie pomocy psychologiczno-pedagogicznej, współpraca nauczycieli i specjalistów, procedura udzielania pomocy w szkole, indywidualizacja w trakcie bieżącej pracy, dostosowanie wymagań edukacyjnych, dokumentowanie pracy.
 3. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna a ocenianie ucznia – wpływ udzielania uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej na ocenę szkolną.
 4. Współpraca z rodzicami – dokumentowanie.

Prowadzący: Marek Hampel

dyrektor szkoły podstawowej, czynny nauczyciel od 25 lat, lider oświaty, były wiceprzewodniczący Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli przy MEN, obecnie obrońca nauczycieli przed Komisją, były kurator sądowy.

Zamów szkolenie

Formularz

Proszę uzupełnić to pole. Proszę uzupełnić to pole.
Proszę uzupełnić to pole. Proszę uzupełnić to pole. Proszę wprowadzić prawidłowy adres email.
Proszę o wyrażenie zgody.
Proszę o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych.