fbpx
A-Z Centrum Rozwoju Edukacji

Trening kreatywności. Jak pobudzać własną kreatywność i kreatywność uczniów?

W dzisiejszym świecie, zwłaszcza teraz, kiedy jesteśmy dotknięci pandemią, trudno jest przewidzieć i zaplanować przyszłość. Zmiany i elastyczne podejście, uwzględniające wielość i różnorodność spojrzeń na dany temat, stają się coraz bardziej pożądaną formą zachowań nie tylko w życiu codziennym, ale i na rynku pracy. Tempo rozwoju i związane z tym rosnące możliwości sprawiają, że, aby zaistnieć trzeba się wyróżnić. Jak to zrobić? Jak zwrócić uwagę, zaciekawić, zainspirować drugą osobę? W erze informacji dostęp do ,,twardej wiedzy’’ nie stanowi problemu. Problem pojawia się dopiero kiedy zastanawiamy się nad formą – opakowaniem tej wiedzy czyli jak to pokazać czy zaprezentować? Dlatego też w szkołach nauczyciele coraz częściej poszukują metod, form pracy, które nie tylko pobudzą ucznia do aktywności,ale i zaciekawią go na tyle, że sam przejmie inicjatywę w dalszym pogłębianiu zaprezentowanej wiedzy. Zapraszamy Państwa na szkolenie, które dostarczy nauczycielom wiedzy, metod i narzędzi przydatnych do rozwijania wśród uczniów jednej z najbardziej kluczowych kompetencji współczesnego świata.

Program spotkania:

 1. Eliksir kreatywności – diagnoza i autorefleksja.
  Refleksyjny praktyk – postawa nauczyciela sprzyjająca procesowi twórczego nauczania i uczenia się – diagnoza i autorefleksja.
 2. Kreatywność, twórczość i innowacyjność – próba definicji.
  Co to jest kreatywność, twórczość i innowacyjność?
  Ustalenie zakresu definicji jako wyznacznik dla kierunku podejmowanych działań.
 3. Myśleć jak Leonardo Da Vinci – 7 zasad na drodze do genialności człowieka.
  Przedstawienie 7 zasad jakimi kierował się Leonardo Da Vinci – omówienie istoty, celu i strategii działania w każdym obszarze.
  Poznanie kodu talentu i zaplecza sprzyjającego rozwijaniu kompetencji twórczości i kreatywności.
 4. Myślenie dywergencyjne i konwergencyjne w szkolnej ławce. Jak pobudzić i rozwijać kreatywność każdego dnia – praktyczne przykłady.
  Jedna czy więcej odpowiedzi? Istota pytań w kształceniu szerokiej perspektywy poznawczej i badawczej.
  Praktyczne przykłady ćwiczeń pobudzających i rozwijających kreatywność.
 5. Trening kreatywności – zastosowanie metod pracy rozwijających aktywność i kreatywność w postawie ucznia w oparciu o różne przykłady szkolne.
  Poznanie i przećwiczenie metod pracy rozwijających aktywność i kreatywność ucznia (np.: myślenie pytajne, technika Osborna, metoda odwróconego celu,
  piramida skojarzeń).

Zamów szkolenie

Formularz

Proszę uzupełnić to pole. Proszę uzupełnić to pole.
Proszę uzupełnić to pole. Proszę uzupełnić to pole. Proszę wprowadzić prawidłowy adres email.
Proszę wprowadzić uwagi
Proszę o wyrażenie zgody.
Proszę o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych.