fbpx
A-Z Centrum Rozwoju Edukacji

Rozwijanie umiejętności kluczowych – wymagania zawarte w prawie oświatowym i praktyczne sposoby ich realizacji

Rozwijanie umiejętności kluczowych jest jednym z priorytetów ogłoszonych przez MEN w roku szkolnym 2018/19. Obowiązek realizacji tego wymagania wynika wprost z rozporządzenia w sprawie podstawy programowej. Co oznaczają poszczególne kompetencje? Jak je rozwijać pamiętając jednocześnie o realizacji treści programowych własnego przedmiotu?

Cele szczegółowe (przewidywane efekty):
Nauczyciele:
1. Nauczyciele znają podstawy prawne dot. kompetencji kluczowych
2. Nauczyciele znają i analizują każdą z kompetencji
3. Nauczyciel odnajduje kompetencje kluczowe w podstawie programowej swojego przedmiotu
4. Nauczyciele znają przykładowe sposoby rozwijania kompetencji kluczowych
5. Nauczyciele diagnozują potrzeby szkoły w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych

Program spotkania:

1. Kompetencje kluczowe – podstawy prawne
Omówienie poszczególnych kompetencji kluczowych i ich odzwierciedlenia w podstawie programowej

2. Warsztaty – kompetencje kluczowe w podstawie programowej
Wyszukiwanie kompetencji kluczowych w podstawach programowych poszczególnych przedmiotów

3. Warsztaty – rozwijanie kompetencji kluczowych
Przykładowe ćwiczenia kształtujące umiejętności kluczowe u uczniów

4. Diagnoza potrzeb szkoły
Przeprowadzenie wstępnej diagnozy potrzeb szkoły w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych

 

Zamów szkolenie

Formularz

Proszę uzupełnić to pole. Proszę uzupełnić to pole.
Proszę uzupełnić to pole. Proszę uzupełnić to pole. Proszę wprowadzić prawidłowy adres email.
Proszę o wyrażenie zgody.
Proszę o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych.