fbpx
A-Z Centrum Rozwoju Edukacji

Rozwijanie kreatywności i kompetencji cyfrowych uczniów

Program spotkania:

1. Kompetencje przyszłości

– Zapoznanie z rankingami najbardziej pożądanych kompetencji na rynku pracy;
– Kompetencje kluczowe wpisane w podstawę programową;
– Planowanie dydaktyczne z uwzględnieniem kompetencji kluczowych.

2. Prawo autorskie w praktyce szkolnej Rodzaje praw autorskich

– Dozwolony użytek edukacyjny;
– Licencje Creative Commons;
– Otwarte Zasoby Edukacyjne.

3. Cyfrowy tubylec – zmiana metodyki

– Krótkie wprowadzenie na temat czynników sprzyjających aktywności twórczej;
– Omówienie i przećwiczenie kreatywnych metod pracy, również z wykorzystaniem narzędzi cyfrowych;
– E-zasoby w procesie nauczania – uczenia się- wykorzystanie e-zasobów do rozwijania aktywności poznawczej oraz zainteresowań przedmiotowych uczniów

 

Zamów szkolenie

Formularz

Proszę uzupełnić to pole. Proszę uzupełnić to pole.
Proszę uzupełnić to pole. Proszę uzupełnić to pole. Proszę wprowadzić prawidłowy adres email.
Proszę wprowadzić uwagi
Proszę o wyrażenie zgody.
Proszę o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych.