fbpx
A-Z Centrum Rozwoju Edukacji

Kształcenie u uczniów kompetencji kluczowych – czyli jak sprostać europejskim wymaganiom

Cel szkolenia:
Doskonalenie umiejętności kształcenia u uczniów kompetencji kluczowych.

Po szkoleniu uczestnik:

 • zna kompetencje kluczowe,
 • umie scharakteryzować osiem kompetencji kluczowych,
 • wie, gdzie w podstawie programowej znajdują się zapisy dotyczące kompetencji kluczowych,
 • potrafi odnieść kompetencje kluczowe do wymagań wobec szkół i placówek,
 • potrafi wskazać, kiedy w czasie procesu dydaktyczno-wychowawczego kształtuje kompetencje kluczowe,
 • zna przykłady działań, mających na celu kształtowanie kompetencji kluczowych.

Program szkolenia: 

 1. Tło i cele kompetencji kluczowych w uczeniu się przez całe życie.
 2. Charakterystyka ośmiu kompetencji według Zalecenia Parlamentu Europejskiego.
 3. Kompetencje kluczowe w podstawie programowej.
 4. Kompetencje kluczowe w wymaganiach wobec szkół i placówek.
 5. Przykłady praktyk w zakresie podejmowania działań mających na celu kształtowanie kompetencji kluczowych uczniów.

 

Zamów szkolenie

Formularz

Proszę uzupełnić to pole. Proszę uzupełnić to pole.
Proszę uzupełnić to pole. Proszę uzupełnić to pole. Proszę wprowadzić prawidłowy adres email.
Proszę wprowadzić uwagi
Proszę o wyrażenie zgody.
Proszę o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych.