fbpx
A-Z Centrum Rozwoju Edukacji

Zawody przyszłości – czyli jak kształtować kompetencje niezbędne na nowoczesnym rynku pracy

„Wszyscy będziemy musieli na nowo przemyśleć swoje podejście do kariery zawodowej, życia rodzinnego i edukacji” – oto wyzwania przyszłości, jak twierdzą autorki raportu  „Kompetencje przyszłości. Jak je kształtować w elastycznym ekosystemie edukacyjnym?”. Aby móc wspierać ucznia i pomagać mu w podejmowaniu decyzji, dotyczących jego przyszłości zawodowej, nauczyciele muszą dysponować najnowszą wiedzą z  zakresu rynku pracy. Nasze szkolenie gwarantuje właśnie takie informacje. Poznamy czynniki, które kształtują współczesny rynek pracy oraz kompetencje niezbędne w przyszłości uczniom, by mogli być aktywni zawodowo.

 

Program szkolenia:

 

1. Gdzie będzie praca? Branże na topie – analiza

 

  • Wskazanie gałęzi gospodarki, które będą oferować nowe miejsca pracy
  • Analiza

 

2. Czynniki, które zmienią krajobraz rynku pracy – omówienie

 

  • Omówienie sześciu czynników, wskazanych w raporcie „Future Work Skills 2020″ Institute for the Future dla Instytutu Badawczego Uniwersytetu w Phoenix, 2020

 

3. Zawodowe kompetencje przyszłości 2020

 

  • Wskazanie 10 kluczowych kompetencji, które będą gwarantowały uczniom podjęcie pracy zawodowej.
  • Krytyczna analiza pracy z uczniami : „Czy dziś możemy kształtować kompetencje, które będą potrzebne uczniom w życiu zawodowym?”

 

4. Zawody przyszłości

 

  • Omówienie przewidywań specjalistów, dotyczących zawodów, które powstaną w przyszłości

Zamów szkolenie

Formularz

Proszę uzupełnić to pole. Proszę uzupełnić to pole.
Proszę uzupełnić to pole. Proszę uzupełnić to pole. Proszę wprowadzić prawidłowy adres email.
Proszę wprowadzić uwagi
Proszę o wyrażenie zgody.
Proszę o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych.