fbpx
A-Z Centrum Rozwoju Edukacji

Jak uczyć dzieci matematyki na pierwszym etapie edukacyjnym

Wyniki badań, dotyczące efektów nauczania uwidoczniły, że umiejętności matematyczne u absolwentów szkół średnich są zbyt słabo rozwinięte. Warto wiedzieć, że trudności na wyższym poziome często wynikają z licznych zaniedbań i nieprawidłowości w nauczaniu matematyki na pierwszym etapie edukacyjnym.
Dlaczego bowiem jeden uczeń łatwo i bez większych problemów przyswaja treści matematyczne, a drugi nie jest w stanie się tego nauczyć? Dlaczego dla jednego myślenie matematyczne jest logiczne, a dla drugiego, to ,,czarna magia”, której pojęcie wymaga cudu? Odpowiedź jest prosta – sukces w nauczaniu matematyki, w dużej mierze, zależy tego w jaki sposób nauczyciel przekaże uczniowi informacje. Chodzi o to, by ten  je zrozumiał, zakodował i zapamiętał w sposób prawidłowy.
Jak to robić?
Wszystkich, którzy chcą uzyskać odpowiedź na to pytanie, zapraszamy na warsztaty, podczas których przedstawione zostaną:
 • sprawdzone metody pracy z dziećmi w nauczaniu matematyki , które wielu nauczycieli stosuje z sukcesem – proste przepisy gotowe do zastosowania w praktyce;
 • innowacyjne rozwiązania, rozwijające umiejętności matematyczne dzieci, dzięki którym sukcesy dziecka w tym zakresie staną się łatwiejsze do osiągnięcia
 • efektywne metody pracy, wspomagające dzieci młodsze w nauce matematyki.

 

 Program szkolenia:

 

 1. Poznanie predyspozycji, możliwości i potrzeb dzieci, związanych z rozumowaniem matematycznym

 2. Przedstawienie problemów, związanych z nabytymi (lub nie) w przedszkolu umiejętnościami matematycznymi wśród uczniów szkoły podstawowej

 3. Zapoznanie nauczycieli z uwarunkowaniami trudności w nauce matematyki

 4. Omówienie form aktywności dzieci, sprzyjających rozwojowi myślenia matematycznego

 5. Omówienie cech dzieci, w zakresie pokonywania trudności, ze szczególnym uwzględnieniem trudności w nauce matematyki

 6. Aktywność ruchowa i zabawy, kształtujące myślenie i pojęcia matematyczne u dzieci

 7. Manipulacja i jej wielkie znaczenie w rozwoju rozumowania matematycznego (szczególna rola zabaw konstrukcyjnych, itp.)

 8. Rola spostrzegania i uwagi w zabawach, a rozumowanie matematyczne (ocena odległości, wysokości, wielkości, zależności przestrzennych itp.) – przykłady zabaw

 9. Właściwości emocji i motywacji, a zdolność do pokonywania trudności, związanych z nauką matematyki

 10. Rodzice i ich rola w kształtowaniu myślenia matematycznego

Zamów szkolenie

Formularz

Proszę uzupełnić to pole. Proszę uzupełnić to pole.
Proszę uzupełnić to pole. Proszę uzupełnić to pole. Proszę wprowadzić prawidłowy adres email.
Proszę wprowadzić uwagi
Proszę o wyrażenie zgody.
Proszę o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych.