fbpx
A-Z Centrum Rozwoju Edukacji

Skuteczne nauczanie wg zasad Baraka Rosenshine’a

Jakie metody naprawdę działają?
Które z nowych trendów w edukacji naprawdę prowadzą do lepszego uczenia się?
Jak stosować Rosenshine’a w praktyce, bez dodatkowego obciążenia nauczyciela?


Na te i inne pytania odpowiemy w trakcie szkolenia dotyczącego efektywnych technik nauczania opierających się o wyniki badań naukowych z zakresu psychologii poznawczej, neurobiologii, a także badań metod stosowanych przez najbardziej efektywnych nauczycieli.

 

Program szkolenia:

 

 1. Gdzie jest prawda w edukacji?

  • Omówienie źródeł wiedzy w badaniach naukowych w edukacji

 

2. Skuteczne nauczanie wg Rosenshine’a

  • Prezentacja i omówienie ogólnych zasad nauczania Baraka Rosenshine’a

 

3. Jak stosować Rosenshine’a w praktyce?

  • Retrieval practice – czyli przywoływanie z pamięci – krótkie nagranie dotyczące narzędzi do pracy z klasą, quiz dla uczestników
  • Spaced practice – czyli odejście od nauczania blokowego – krótkie nagranie dotyczące narzędzi do pracy z klasą, quiz dla uczestników
  • Interleaving – czyli przeplatanie materiału – krótkie nagranie dotyczące narzędzi do pracy z klasą, quiz dla uczestników
  • Wprowadzanie nowego materiału – krótkie nagranie dotyczące narzędzi do pracy z klasą, quiz dla uczestników

 

4. Uporządkowanie wiedzy i sformułowanie praktycznych rekomendacji dla pracy w klasie z wykorzystaniem opartych do dowody naukowe skutecznych zasad nauczania

 

Prowadzący:

dr hab. Maciej Jakubowski
Ekonomista i socjolog, adiunkt na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego, były wiceminister edukacji (2012-2014). Wcześniej pracował w zespole zarządzającym badaniem PISA w siedzibie OECD w Paryżu. Współpracował jako konsultant z Bankiem Światowym oraz UNDP.Prowadził badania na University of Pittsburgh w USA, Ludwig Maximilian University w Niemczech oraz European University Institute we Włoszech.

Jest współtwórcą metody edukacyjnej wartości dodanej w Polsce, autorem i współautorem kilku książek, kilkudziesięciu raportów badawczych oraz artykułów naukowych. W pracy naukowej zajmował się przede wszystkim analizą wpływu zmian w polityce edukacyjnej na postępy uczniów.

dr Tomasz Gajderowicz
Doktor nauk ekonomicznych. Adiunkt w Katedrze Makroekonomii i Teorii Handlu Zagranicznego Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego, konsultant Banku Światowego, ekspert w Ośrodku Badań Rynku Pracy UW. Uczestniczył w licznych projektach dotyczących badań preferencji wobec kształcenia i podejmowania pracy i oraz sposobów stymulowania oferowania określonego wysiłku w obu tych obszarach.

Specjalizuje się w implementacji nowoczesnych metod mikroekonometrycznych do analizy wewnętrznej i zewnętrznej motywacji w kształceniu i pracy zawodowej. Obszar badawczy, w którym jest autorem nowatorskich rozwiązań metodologicznych i publikacji obejmuje procesy akumulacji oraz wykorzystania w gospodarce (utylizacji) kapitału ludzkiego, a więc obszar styku sektora edukacji oraz rynku pracy.

Zamów szkolenie

Formularz

Proszę uzupełnić to pole. Proszę uzupełnić to pole.
Proszę uzupełnić to pole. Proszę uzupełnić to pole. Proszę wprowadzić prawidłowy adres email.
Proszę wprowadzić uwagi
Proszę o wyrażenie zgody.
Proszę o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych.