fbpx
A-Z Centrum Rozwoju Edukacji

Podnoszenie jakości kształcenia oraz dostępności i jakości wsparcia udzielanego dzieciom i uczniom w przedszkolach i szkołach ogólnodostępnych i integracyjnych

Udział w tym szkoleniu da Państwu odpowiedź na pytanie: W jaki sposób możemy podnosić jakość kształcenia oraz dostępność i jakość wsparcia udzielanego dzieciom i uczniom w przedszkolach i szkołach? Badania naukowe pokazują, że efektywna współpraca zespołowa ma ogromny wpływ na skuteczność procesów edukacyjnych. Istotnym aspektem, który zostanie poruszony podczas zajęć będzie zatem współdziałanie, a także rozwój zawodowy nauczyciela i zalety uczenia się przez całe życie, wykorzystanie coachingu,  mentoringu, samodoskonalenia oraz doskonalenia w działaniu.

W trakcie nauczyciele poznają założenia edukacji włączającej i korzyści, jakie z niej płyną. Dowiedzą się także, dlaczego tak cenna jest różnorodność uczniów w klasie i co z tego wynika dla efektywności kształcenia. Niezwykle istotne w edukacji włączającej jest wspieranie wszystkich uczniów, nie tylko tych ze SPE oraz nastawienie na współpracę. Dlatego podczas zajęć nauczyciele poznają koncepcje indywidualizacji i dostosowania, oparte na założeniach UDL (z ang. Universal Design for Learning) oraz zasady tworzenia treści ETR (z ang. easy-to-read).

 

Program szkolenia:

 

1. Edukacja włączająca jako edukacja wysokiej jakości dla wszystkich uczniów

 

 • Założenia edukacji włączającej
 • Wymiary dostępności edukacji
 • Uczestniczenie w procesie uczenia się
 • Korzyści płynące z edukacji włączającej

 

2. Zadania nauczycieli i specjalistów w procesie wdrażania edukacji włączającej

 

 • Zadania nauczycieli i specjalistów w procesie wdrożeniowym
 • Postawy nauczycieli jako kluczowy czynnik powodzenia inkluzji

 

3. Ocena funkcjonalna w praktyce edukacyjnej

 

 • Cele oceny funkcjonalnej i jej przebieg
 • Model biopsychospołeczny
 • Planowanie i ocena efektywności udzielanego wsparcia

 

4. Zastosowanie UDL w praktyce szkolnej/przedszkolnej

 

 • Zasady UDL – od teorii do praktyki
 • Dostosowania oraz racjonalne usprawnienia

 

5. ETR, jako przykładowy element uniwersalnego projektowania

 

 • Metodyka tworzenia tekstu łatwego do czytania (ETR)

 

6. Efektywna współpraca nauczycieli i specjalistów oraz innych podmiotów

 

 • Zadania i przebieg konsultacji szkolnych
 • Podstawy efektywnej komunikacji
 • Dobre praktyki w obszarze współpracy zainteresowanych podmiotów

 

 

Zamów szkolenie

Formularz

Proszę uzupełnić to pole. Proszę uzupełnić to pole.
Proszę uzupełnić to pole. Proszę uzupełnić to pole. Proszę wprowadzić prawidłowy adres email.
Proszę wprowadzić uwagi
Proszę o wyrażenie zgody.
Proszę o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych.