fbpx
A-Z Centrum Rozwoju Edukacji

Pod obserwacją – czyli jak poprowadzić angażującą lekcję, która przyniesie pozytywne efekty

W kontekście obowiązujących przepisów prawa, dotyczących oceny pracy nauczycieli, a w szczególności zdobywania kolejnych stopni awansu zawodowego, niezwykle istotne jest prowadzenie zajęć, obserwowanych przez dyrektora szkoły i innych uprawnionych.

Podczas szkolenia podpowiemy, w jaki sposób przygotować zajęcia, by sprostać najwyższym wymaganiom. Przedstawimy sposoby ich planowania, formułowania i realizowania celów zajęć oraz doboru form i metod pracy do założonych celów. Odniesiemy się do umiejętności, posiadanych przez nauczyciela, w szczególności elastycznego reagowania na zmieniającą się sytuację na zajęciach, kultury osobistej oraz komunikacji werbalnej i pozawerbalnej między uczniem a nauczycielem. Pokażemy także sposoby na podsumowanie zajęć i zasady ich omawiania. Przypomnimy reguły wnioskowania i formułowania rekomendacji do dalszej pracy. Nadto wyposażymy uczestników w umiejętność planowania własnego rozwoju.

 

Program szkolenia:

 

1. Poprawność merytoryczna prowadzonych zajęć

 

  • Jak przygotować zajęcia?
  • Co jest podstawą planowania zajęć?

 

2. Poprawność metodyczna prowadzonych zajęć

 

  • Formułowanie celów
  • Dobór metod i form pracy do założonych celów

 

3. Praca w zróżnicowanej klasie

 

  • Indywidualizacja pracy z uczniem
  • UDL

 

4. Angażowanie i motywowanie uczniów

 

  • Skuteczne sposoby angażowania uczniów i motywowania ich do pracy

 

5. Kompetencje kluczowe uczniów

 

  • Jak rozwijać kompetencje kluczowe uczniów podczas zajęć?

 

6. Omawianie zajęć

 

  • Formułowanie wniosków
  • Planowanie celów rozwojowych nauczycieli

Zamów szkolenie

Formularz

Proszę uzupełnić to pole. Proszę uzupełnić to pole.
Proszę uzupełnić to pole. Proszę uzupełnić to pole. Proszę wprowadzić prawidłowy adres email.
Proszę wprowadzić uwagi
Proszę o wyrażenie zgody.
Proszę o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych.