fbpx
A-Z Centrum Rozwoju Edukacji

Nauczanie XXI wieku – jak robić to skutecznie i w oparciu o dowody naukowe?

Proponowane szkolenie oparte jest na unikalnym spojrzeniu na edukację wyłącznie przez pryzmat empirycznych badań naukowych. Składa się z trzech 90 minutowych spotkań, na których prelegenci rozprawiają się z funkcjonującymi w powszechnej opinii mitami i zbierają w jednym miejscu skuteczne techniki nauczania.


MODUŁ I. Co jest faktem a co mitem w edukacji. Jakie metody nauczania mają poparcie w badaniach naukowych?

 

  1. Popularne mity dotyczące tego, jak działa mózg, jak się uczymy i jakie są efektywne techniki nauczania i uczenia się

  2. Omówieniu wyników badań psychologii poznawczej oraz doświadczeń najbardziej skutecznych nauczycieli

  3. Analiza publikacji, stanowiących podstawę szkolenia


MODUŁ II. Jak stymulować motywację i uczyć skutecznie?

 

  1. Kluczowa rola motywacji wewnętrznej i zewnętrznej w procesie nauczania -skuteczne zarządzanie zachętami dla uczniów („incentives management”)

  2. Zastosowanie różnych technik nauczania i uczenia przez nauczycieli, uczniów jak i rodziców

  3. Omówienie częstych błędów w zastosowaniu tych zasad oraz proste techniki zapewniające ich skuteczność


MODUŁ III. Wykorzystanie skutecznych technik nauczania w prowadzeniu lekcji

 

  1. Przykłady dobrej praktyki w szkole – możliwości wykorzystania konkretnych rozwiązań przez nauczycieli stosujących zasady skutecznego nauczania

Prowadzący:

dr hab. Maciej Jakubowski

Ekonomista i socjolog, adiunkt na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego, były wiceminister edukacji (2012-2014). Wcześniej pracował w zespole zarządzającym badaniem PISA w siedzibie OECD w Paryżu. Współpracował jako konsultant z Bankiem Światowym oraz UNDP.Prowadził badania na University of Pittsburgh w USA, Ludwig Maximilian University w Niemczech oraz European University Institute we Włoszech.

Jest współtwórcą metody edukacyjnej wartości dodanej w Polsce, autorem i współautorem kilku książek, kilkudziesięciu raportów badawczych oraz artykułów naukowych. W pracy naukowej zajmował się przede wszystkim analizą wpływu zmian w polityce edukacyjnej na postępy uczniów.

dr Tomasz Gajderowicz

Doktor nauk ekonomicznych. Adiunkt w Katedrze Makroekonomii i Teorii Handlu Zagranicznego Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego, konsultant Banku Światowego, ekspert w Ośrodku Badań Rynku Pracy UW. Uczestniczył w licznych projektach dotyczących badań preferencji wobec kształcenia i podejmowania pracy i oraz sposobów stymulowania oferowania określonego wysiłku w obu tych obszarach.

Specjalizuje się w implementacji nowoczesnych metod mikroekonometrycznych do analizy wewnętrznej i zewnętrznej motywacji w kształceniu i pracy zawodowej. Obszar badawczy, w którym jest autorem nowatorskich rozwiązań metodologicznych i publikacji obejmuje procesy akumulacji oraz wykorzystania w gospodarce (utylizacji) kapitału ludzkiego, a więc obszar styku sektora edukacji oraz rynku pracy.

Zamów szkolenie

Formularz

Proszę uzupełnić to pole. Proszę uzupełnić to pole.
Proszę uzupełnić to pole. Proszę uzupełnić to pole. Proszę wprowadzić prawidłowy adres email.
Proszę wprowadzić uwagi
Proszę o wyrażenie zgody.
Proszę o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych.