fbpx
A-Z Centrum Rozwoju Edukacji

Jakość kształcenia i jej wpływ na sukces edukacyjny uczniów

Jednym z kierunków polityki oświatowej państwa na nowy rok szkolny jest: „Podnoszenie jakości kształcenia oraz dostępności i jakości wsparcia udzielanego dzieciom i uczniom w przedszkolach i szkołach ogólnodostępnych i integracyjnych.”. Dążenie do wysokiej jakości nauczania jest celem od dawna znanym i realizowanym w edukacji – w jaki sposób zrealizować te dążenia planowo i systemowo? Proponowane szkolenie pomoże nauczycielom poznać nowe metody i formy pracy, możliwe do zastosowania w praktyce oraz udzielić konkretnej pomocy w przypadkach, które tego wymagają.

 

Program szkolenia:

 

1. Wewnętrzne i zewnętrzne elementy systemu zapewnienia jakości i podstawa prawna ich funkcjonowania

 

 •  Omówienie form nadzoru i ich związku z jakością kształcenia w oparciu o przepisy

 

2. Analiza dotychczasowych efektów kształcenia i wychowania w szkole w kontekście poziomu spełnienia wymagań edukacyjnych oraz zmiany sposobu nauczania

 

Analiza dokumentów:

 

 • Statut szkoły
 • Program wychowawczo -profilaktyczny
 • Plan nadzoru dyrektora szkoły
 • Sprawozdanie ze  sprawowanego nadzoru  ze szczególnym uwzględnieniem wniosków  z niego wynikających
 • Analiza wyników egzaminu zewnętrznego- praca warsztatowa metodą DT- w kontekście jakości pracy szkoły

 

3. Nowe metody, formy oraz sposoby pracy z uczniami, które uwzględniają możliwości poszczególnych uczniów i sprzyjają podnoszeniu jakości pracy szkoły

 

 • Nowe metody aktywizujące uczniów, uwzględniające ich indywidualne możliwości i zmianę sposobu nauczania
 • Sposoby skutecznego motywowania uczniów
 • Myślenie wizualne sposobem na kształcenie umiejętności uczenia się uczniów
 • Style uczenia się uczniów
 • Dyskusja nad przydatnością prezentowanych metod i możliwością ich wykorzystania w konkretnych tematach zajęć edukacyjnych.
 • Wypracowanie  systemowych działań na rzecz podnoszenia jakości pracy szkoły, w oparciu o analizę SWOT, burzę  mózgów

 

4. Wsparcie psychologiczno-pedagogiczne uczniów

 

 • Analiza psychologiczno-pedagogicznych problemów dostrzeżonych u uczniów
 • Propozycje rozwiązań wypracowane podczas zajęć warsztatowych

 

Zamów szkolenie

Formularz

Proszę uzupełnić to pole. Proszę uzupełnić to pole.
Proszę uzupełnić to pole. Proszę uzupełnić to pole. Proszę wprowadzić prawidłowy adres email.
Proszę wprowadzić uwagi
Proszę o wyrażenie zgody.
Proszę o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych.