fbpx
A-Z Centrum Rozwoju Edukacji

Jak uczyć skutecznie i stymulować motywację? Wykorzystanie skutecznych technik nauczania w prowadzeniu lekcji

Oferowane szkolenie oparte jest na unikalnym spojrzeniu na edukację wyłącznie przez pryzmat empirycznych badań naukowych. Autorzy szkolenia rozprawiają się z funkcjonującymi w powszechnej opinii mitami i zbierają w jednym miejscu skuteczne techniki nauczania.

 

Program szkolenia:

 

1. Co jest faktem a co mitem w edukacji. Jakie metody nauczania mają poparcie w badaniach naukowych?

 

  • Omówione zostaną popularne mity dotyczące tego jak działa mózg, jak się uczymy i jakie są efektywne techniki nauczania i uczenia się. Szkolenie opiera się na omówieniu do wyników badań psychologii poznawczej oraz doświadczeń najbardziej skutecznych nauczycieli. W trakcie pierwszego spotkania omówione zostaną publikacje, stanowiących podstawę szkolenia.

 

2. Jak stymulować motywację i uczyć skutecznie?

 

  • Druga część spotkania poświęcona będzie kluczowej roli motywacji wewnętrznej i zewnętrznej w procesie nauczania dla skutecznego zarządzania zachętami dla uczniów („incentives management”). Kolejna część spotkania poświęcona będzie zastosowaniu różnych technik nauczania i uczenia zarówno przez nauczycieli, uczniów jak i rodziców. Omówione zostaną częste błędy w zastosowaniu tych zasad oraz proste techniki zapewniające ich skuteczność.

 

3. Wykorzystanie skutecznych technik nauczania w prowadzeniu lekcji

 

  • Ostatnia część będzie poświęcona przykładom dobrej praktyki w szkole – możliwości wykorzystania scenariuszy lekcji przygotowanych przez nauczycieli stosujących zasady nauczania.

Prowadzący:

dr hab. Maciej Jakubowski

Ekonomista i socjolog, adiunkt na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego, były wiceminister edukacji (2012-2014). Wcześniej pracował w zespole zarządzającym badaniem PISA w siedzibie OECD w Paryżu. Współpracował jako konsultant z Bankiem Światowym oraz UNDP.Prowadził badania na University of Pittsburgh w USA, Ludwig Maximilian University w Niemczech oraz European University Institute we Włoszech.

Jest współtwórcą metody edukacyjnej wartości dodanej w Polsce, autorem i współautorem kilku książek, kilkudziesięciu raportów badawczych oraz artykułów naukowych. W pracy naukowej zajmował się przede wszystkim analizą wpływu zmian w polityce edukacyjnej na postępy uczniów.

dr Tomasz Gajderowicz

Doktor nauk ekonomicznych. Adiunkt w Katedrze Makroekonomii i Teorii Handlu Zagranicznego Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego, konsultant Banku Światowego, ekspert w Ośrodku Badań Rynku Pracy UW. Uczestniczył w licznych projektach dotyczących badań preferencji wobec kształcenia i podejmowania pracy i oraz sposobów stymulowania oferowania określonego wysiłku w obu tych obszarach.

Specjalizuje się w implementacji nowoczesnych metod mikroekonometrycznych do analizy wewnętrznej i zewnętrznej motywacji w kształceniu i pracy zawodowej. Obszar badawczy, w którym jest autorem nowatorskich rozwiązań metodologicznych i publikacji obejmuje procesy akumulacji oraz wykorzystania w gospodarce (utylizacji) kapitału ludzkiego, a więc obszar styku sektora edukacji oraz rynku pracy.

Zamów szkolenie

Formularz

Proszę uzupełnić to pole. Proszę uzupełnić to pole.
Proszę uzupełnić to pole. Proszę uzupełnić to pole. Proszę wprowadzić prawidłowy adres email.
Proszę wprowadzić uwagi
Proszę o wyrażenie zgody.
Proszę o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych.