fbpx
A-Z Centrum Rozwoju Edukacji

Jak przygotować uczniów do egzaminu 8-klasisty? Diagnoza, wnioski i rekomendacje

Oferowane szkolenie oparte jest na unikalnym narzędziu diagnostycznym pozwalającym na zewnętrzne spojrzenie na wyniki uczniów oraz ich kontekst. Autorzy szkolenia wskażą także rekomendacje dla pracy z uczniami i zostawią nauczycielom wyniki w formie zdalnego panelu do dalszej analizy. Szkolenie może być przeprowadzone pod kątem egzaminu z matematyki lub języka polskiego.

 

Program szkolenia:

SPOTKANIE PIERWSZE

 

Jakie metody nauczania są najbardziej skuteczne? Jak narzędzia diagnostyczne można wykorzystywać do nauczania?

  • Efektywne techniki nauczania i uczenia się oraz rola narzędzi diagnostycznych w edukacji w oparciu o wyniki badań psychologii poznawczej oraz doświadczenia najbardziej skutecznych nauczycieli
  • Zastosowanie różnych technik nauczania i uczenia zarówno przez nauczycieli, uczniów jak i rodziców
  • Częste błędy w zastosowaniu testów i narzędzi diagnostycznych oraz proste techniki zapewniające ich skuteczność.

 

FILM INSTRUKTAŻOWY ORAZ SESJA PYTAŃ NA ŻYWO

 

Narzędzie diagnostyczne – konstrukcja i zastosowanie

  • Omówienie zdalnego narzędzia diagnostycznego i sposobu jego wykorzystania przez nauczycieli w klasie
  • Odpowiedzi na pytania uczestników, dotyczące aplikacji diagnostycznej

 

 


PRZEPROWADZENIE BADANIA W SZKOLE


 

SPOTKANIE DRUGIE

 

Wykorzystanie skutecznych technik nauczania w prowadzeniu lekcji

  • Omówienie wyników badania uczniów i zebranie rekomendacji dla dalszego kształcenia
  • Przykłady dobrej praktyki w szkole – możliwości wykorzystania konkretnych rozwiązań przez nauczycieli, stosujących zasady skutecznego nauczania.

Prowadzący:

dr hab. Maciej Jakubowski

Ekonomista i socjolog, adiunkt na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego, były wiceminister edukacji (2012-2014). Wcześniej pracował w zespole zarządzającym badaniem PISA w siedzibie OECD w Paryżu. Współpracował jako konsultant z Bankiem Światowym oraz UNDP. Prowadził badania na University of Pittsburgh w USA, Ludwig Maximilian University w Niemczech oraz European University Institute we Włoszech.

Jest współtwórcą metody edukacyjnej wartości dodanej w Polsce, autorem i współautorem kilku książek, kilkudziesięciu raportów badawczych oraz artykułów naukowych. W pracy naukowej zajmował się przede wszystkim analizą wpływu zmian w polityce edukacyjnej na postępy uczniów.

dr Tomasz Gajderowicz

Doktor nauk ekonomicznych. Adiunkt w Katedrze Makroekonomii i Teorii Handlu Zagranicznego Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego, konsultant Banku Światowego, ekspert w Ośrodku Badań Rynku Pracy UW. Uczestniczył w licznych projektach dotyczących badań preferencji wobec kształcenia i podejmowania pracy i oraz sposobów stymulowania oferowania określonego wysiłku w obu tych obszarach.

Specjalizuje się w implementacji nowoczesnych metod mikroekonometrycznych do analizy wewnętrznej i zewnętrznej motywacji w kształceniu i pracy zawodowej. Obszar badawczy, w którym jest autorem nowatorskich rozwiązań metodologicznych i publikacji obejmuje procesy akumulacji oraz wykorzystania w gospodarce (utylizacji) kapitału ludzkiego, a więc obszar styku sektora edukacji oraz rynku pracy.

Zamów szkolenie

Formularz

Proszę uzupełnić to pole. Proszę uzupełnić to pole.
Proszę uzupełnić to pole. Proszę uzupełnić to pole. Proszę wprowadzić prawidłowy adres email.
Proszę wprowadzić uwagi
Proszę o wyrażenie zgody.
Proszę o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych.