fbpx
A-Z Centrum Rozwoju Edukacji

Nie tylko IQ – czyli o sposobach wykorzystywania Teorii Inteligencji Wielorakich w pracy z uczniami

Teorię Wielorakiej Inteligencji Howarda Gardnera uznano za najbardziej odkrywczą ideę w ramach nauk humanistycznych XX wieku. Badania wykazały, że nawet wysokie IQ nie przynosi sukcesów osobistych i życiowych. Ujawnione przez Gardnera różne typy inteligencji, jeśli są odpowiednio kształtowane i rozwijane, mogą znacząco powiększać możliwości uczenia się. Ma to niebagatelne znaczenie nie tylko dla uczniów uzdolnionych, ale także dla tych, którzy w szkole osiągają znacznie gorsze wyniki w nauce, przy tradycyjnym modelu nauczania. Stwarza to niewątpliwie szansę, by nauczyciel, wyposażony w nową wiedzę o swoich uczniach i ich potencjale, stawał się dla nich aktywnym przewodnikiem w procesie edukacji. Podczas spotkania szkoleniowego przypomnimy główne założenia TIW, ale także dowiemy się, w jaki sposób wiedzę tę konstruktywnie wykorzystywać w codziennej pracy dydaktycznej i wychowawczej z uczniami. Przedstawimy też propozycje narzędzi i ćwiczeń, wspomagających pracę nauczyciela w tym nurcie.

Program szkolenia:

 

1. TIW – Teoria Inteligencji Wielorakich:

 

  • Główne założenia
  • Rodzaje inteligencji
  • Prawdopodobne cechy uczniów o dominującej inteligencji

 

2. Koncepcje sprzyjające badaniu predyspozycji edukacyjnych uczniów:

 

  • VAK, czyli system sensoryczny ucznia
  • Dominująca półkula mózgowa i jej wpływ na sprawność przyswajania wiedzy przez uczniów

 

3. Proces wdrażania TIW w szkole – warunki niezbędne do spełnienia:

 

  • Diagnoza nauczyciela i uczniów – metody i narzędzia – ćwiczenia praktyczne
  • Budowanie profili uczniów – przykłady
  • Dobór metod nauczania – praktyczne przykłady
  • Stworzenie odpowiednich warunków zewnętrznych – klasa Spektrum
  • Współpraca z rodzicami w zakresie pracy z uczniami w domu

Zamów szkolenie

Formularz

Proszę uzupełnić to pole. Proszę uzupełnić to pole.
Proszę uzupełnić to pole. Proszę uzupełnić to pole. Proszę wprowadzić prawidłowy adres email.
Proszę wprowadzić uwagi
Proszę o wyrażenie zgody.
Proszę o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych.