fbpx
A-Z Centrum Rozwoju Edukacji

Indywidualizacja procesu nauczania

Indywidualizacja nie jest synonimem pracy indywidualnej. Nauczyciel, w trakcie jednostki lekcyjnej, nie jest w stanie pracować z każdym uczniem „tête-à-tête”. Jednak potrzeba indywidualizacji nauczania wynika z dużych różnic indywidualnych między uczniami. W nauczaniu zindywidualizowanym nauczyciel kieruje swoją uwagę na poszczególnych uczniów i dostosowuje nauczanie do ich predyspozycji. W takim trybie, każdy uczeń w klasie pracuje w swoim własnym rytmie i na odpowiednim dla siebie poziomie. Obecnie również wiele uwagi poświęca się efektywności nauczania i uczenia się, w tym stylom uczenia się (zadania dla wzrokowców, słuchowców, ruchowe dla zbyt aktywnych uczniów). Na szkoleniu nauczyciele wzbogacą swój warsztat pracy, poznając różne metody indywidualizacji w czasie lekcji.

 

Program szkolenia:

 

1. Indywidualizacja – wykorzystanie indywidualnych właściwości uczącego się

 

2. Diagnoza czyli o granicach i horyzontach możliwości ucznia

 

3. O sprawiedliwym traktowaniu, czyli jak efektywnie pracować z uczniami ze SPE

 

4. Metody pracy na lekcji uwzględniające potencjał i ograniczenia uczących się

 

5. Sposoby pracy z grupą zróżnicowaną – uczeń zdolny, uczeń z niepełnosprawnością

 

6. Formy pracy na lekcji: zróżnicowanie trudności, grupy zadaniowe, grupy jednolite, podział obowiązków, wsparcie rówieśnicze itd.

Zamów szkolenie

Formularz

Proszę uzupełnić to pole. Proszę uzupełnić to pole.
Proszę uzupełnić to pole. Proszę uzupełnić to pole. Proszę wprowadzić prawidłowy adres email.
Proszę wprowadzić uwagi
Proszę o wyrażenie zgody.
Proszę o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych.