fbpx
A-Z Centrum Rozwoju Edukacji

Fakty i mity w edukacji. Jakie metody nauczania mają poparcie w badaniach naukowych?

Które z nowych trendów w edukacji naprawdę prowadzą do lepszego uczenia się?


Czy to w jaki sposób uczymy oparte jest w pewnym stopniu na mitach?


Na te i inne pytania odpowiemy w trakcie szkolenia dotyczącego efektywnych technik nauczania, opierających się o wyniki badań naukowych z zakresu psychologii poznawczej, neurobiologii, a także badań metod, stosowanych przez najbardziej efektywnych nauczycieli.

 

Program szkolenia:

 

1. Quiz wiedzy

 

  • Wypełnienie autorskiego, przygotowanego na potrzeby szkolenia quizu wiedzy, dotyczącego faktów i mitów w edukacji

 

2. Mity w edukacji

 

  • W kontekście wyników quizu, omówione zostaną dowody na prawdziwość poszczególnych twierdzeń. Omówimy m.in. skuteczność dopasowywania stylów uczenia, wprowadzania nauki przez praktykę i innych technik.

 

3. Wnioski

 

  • Ostatnim elementem szkolenia jest uporządkowanie wiedzy i sformułowanie praktycznych rekomendacji dla pracy w klasie z wykorzystaniem opartych do dowody naukowe skutecznych zasad nauczania. Omówione zostaną m.in. powtarzanie w odstępach, budowanie rusztowań, formatywne testowanie.

 

 

Prowadzący:

dr hab. Maciej Jakubowski

Ekonomista i socjolog, adiunkt na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego, były wiceminister edukacji (2012-2014). Wcześniej pracował w zespole zarządzającym badaniem PISA w siedzibie OECD w Paryżu. Współpracował jako konsultant z Bankiem Światowym oraz UNDP.Prowadził badania na University of Pittsburgh w USA, Ludwig Maximilian University w Niemczech oraz European University Institute we Włoszech.

Jest współtwórcą metody edukacyjnej wartości dodanej w Polsce, autorem i współautorem kilku książek, kilkudziesięciu raportów badawczych oraz artykułów naukowych. W pracy naukowej zajmował się przede wszystkim analizą wpływu zmian w polityce edukacyjnej na postępy uczniów.

dr Tomasz Gajderowicz

Doktor nauk ekonomicznych. Adiunkt w Katedrze Makroekonomii i Teorii Handlu Zagranicznego Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego, konsultant Banku Światowego, ekspert w Ośrodku Badań Rynku Pracy UW. Uczestniczył w licznych projektach dotyczących badań preferencji wobec kształcenia i podejmowania pracy i oraz sposobów stymulowania oferowania określonego wysiłku w obu tych obszarach.

Specjalizuje się w implementacji nowoczesnych metod mikroekonometrycznych do analizy wewnętrznej i zewnętrznej motywacji w kształceniu i pracy zawodowej. Obszar badawczy, w którym jest autorem nowatorskich rozwiązań metodologicznych i publikacji obejmuje procesy akumulacji oraz wykorzystania w gospodarce (utylizacji) kapitału ludzkiego, a więc obszar styku sektora edukacji oraz rynku pracy.

Zamów szkolenie

Formularz

Proszę uzupełnić to pole. Proszę uzupełnić to pole.
Proszę uzupełnić to pole. Proszę uzupełnić to pole. Proszę wprowadzić prawidłowy adres email.
Proszę wprowadzić uwagi
Proszę o wyrażenie zgody.
Proszę o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych.