fbpx
A-Z Centrum Rozwoju Edukacji

Ewaluacja pracy własnej nauczyciela – zaproszenie do rozwoju

Program szkolenia:

 

1. Podstawowe pojęcia związane z ewaluacją:

 

 • Konceptualizacja ewaluacji
 • Projekt ewaluacji
 • Przedmiot ewaluacji
 • Pytania kluczowe (badawcze)
 • Pytania narzędziowe
 • Metody ewaluacji
 • Narzędzia ewaluacji
 • Próba badawcza
 • Triangulacja

 

2. Planowanie ewaluacji pracy własnej nauczyciela

 

 • Analiza przykładowych projektów ewaluacji
 • Tworzenie własnego projektu ewaluacji wewnątrzszkolnej: uzgodnienie celu i kryteriów ewaluacji, ustalenie próby badawczej, wybór metod badawczych

 

3. Tworzenie narzędzi ewaluacyjnych

 

 • Metody ewaluacji (wywiad indywidualny i fokusowy, ankietowanie, obserwacja, analiza dokumentów)
 • Narzędzia ewaluacyjne (kwestionariusz wywiadu, ankiety, dyspozycje do wywiadu i obserwacji)
 • Konstruowanie próby badawczej
 • Tworzenie przykładowych narzędzi
 • Metody alternatywne w ewaluacji

 

4. Analiza danych oraz tworzenie wniosków i rekomendacji do pracy własnej

 

 • Zasady analizy danych ilościowych
 • Zasady analizy danych jakościowych
 • Wnioski  i rekomendacje

Zamów szkolenie

Formularz

Proszę uzupełnić to pole. Proszę uzupełnić to pole.
Proszę uzupełnić to pole. Proszę uzupełnić to pole. Proszę wprowadzić prawidłowy adres email.
Proszę wprowadzić uwagi
Proszę o wyrażenie zgody.
Proszę o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych.