fbpx
A-Z Centrum Rozwoju Edukacji

Dostosowanie wymagań edukacyjnych do potrzeb i możliwości psychofizycznych uczniów

W rozporządzeniu w sprawie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolach, szkołach i placówkach, szczególnym obszarem oddziaływań nauczycieli i specjalistów jest wypracowanie efektywnego modelu dostosowania wymagań edukacyjnych do potrzeb i możliwości psychofizycznych ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Nauczyciele znają formy i metody dostosowań do poszczególnych dysfunkcji, jednak wiedza nie zawsze wystarcza, potrzebne są przykłady praktycznych rozwiązań. Celem szkolenia będzie wypracowanie przykładowych dostosowań, w zależności od rodzaju dysfunkcji. Przedstawimy metody pracy na zajęciach z klasą, pokażemy przykłady zadań i ćwiczeń, z zakresu różnych przedmiotów, a także postaramy się rozwiać wątpliwości i udzielić odpowiedzi na pojawiające się pytania.

 

Program szkolenia:

 

  1. Uczeń o specjalnych potrzebach edukacyjnych – „trudne” zachowania edukacyjne na zajęciach lekcyjnych

  2. Zmiany w prawie oświatowym dotyczące systemu pomocy psychologiczno – pedagogicznej

  3. „Przegląd” metod i form dostosowania wymagań, czyli na czym polega indywidualizacja procesu nauczania

  4. Zintegrowane działania nauczycieli i specjalistów udzielających pomocy psychologiczno – pedagogicznej danemu uczniowi

  5. Szczegółowe dostosowania wymagań w ramach nauczania „swojego” przedmiotu

  6. Ocenianie i sprawdzanie umiejętności ucznia z SPE

  7. Konstruowanie sprawdzianów, klasówek. wypracowań i innych form kontroli zdobytej wiedzy

  8. Zasady pracy z uczniem przejawiającym trudności w procesie uczenia się.

Zamów szkolenie

Formularz

Proszę uzupełnić to pole. Proszę uzupełnić to pole.
Proszę uzupełnić to pole. Proszę uzupełnić to pole. Proszę wprowadzić prawidłowy adres email.
Proszę wprowadzić uwagi
Proszę o wyrażenie zgody.
Proszę o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych.