fbpx
A-Z Centrum Rozwoju Edukacji

Dobre praktyki i nauczycielskie błędy – analiza fragmentów lekcji. Symulacja spaceru edukacyjnego w szkole podstawowej

Najefektywniej uczymy się uczyć, obserwując innych w czasie prowadzenia zajęć. Poznajemy wtedy dobre praktyki, ale możemy też pracować z błędem nauczycielskim – bezpiecznie analizując obszary do rozwoju zaobserwowane u innych.

Zapraszam na zajęcia, podczas których wspólnie będziemy obserwować nagrane fragmenty lekcji, dotyczące najczęściej pojawiających się obszarów, wymagających wsparcia w pracy nauczyciela, takich jak: formułowanie celów, kryteriów sukcesu, informacji zwrotnej, układania zadań i pytań  dla ucznia w procesach uczenia, pracy w grupach, czy podsumowania zajęć. Razem ustalimy działania nauczyciela, które powinny pojawić się na każdej lekcji i wskaźniki świadczące o wysokiej jakości tych działań. Omówimy możliwe reakcje uczniów, potwierdzające nabywanie umiejętności oraz przeanalizujemy błędy, pojawiające się w czasie prowadzenia zajęć.

 

Program szkolenia:

 

1. Obserwacja wspierająca jako podstawowe narzędzie pracy dyrektora i opiekuna stażu

 

 • Rodzaje obserwacji
 • Cechy obserwacji wspierającej oraz jej miejsce w prawie oświatowym
 • Dane w obserwacji wspierającej oraz zapis tych danych (dane ilościowe i jakościowe)
 • Opinie i fakty w obserwacji
 • Dyspozycje do obserwacji i ich zapis

 

2. Przedmiot obserwacji wspierającej. – przykładowe obszary obserwacji wspierającej na zajęciach, wyznaczniki jakości pracy nauczyciela w przykładowych obszarach obserwacji wspierającej, w tym w zakresie:

 

 • Formułowania celów i kryteriów sukcesu
 • Informacji zwrotnej
 • Pracy w grupach
 • Indywidualizacji
 • Jakości zadań i pytań stawianych uczniom w procesie uczenia

 

3. Obserwacja nagranych różnych fragmentów lekcji dotyczących analizowanych obszarów – zastosowanie wypracowanych dyspozycji w praktyce

 

 • Obserwacja nagranych fragmentów zajęć dotyczących celów i podsumowania zajęć – 4 różne zajęcia (fizyka, język polski, chemia, przyroda) 4 sposoby przedstawiania celów i kryteriów sukcesu oraz podsumowania zajęć,
 • Uzupełnianie arkuszy obserwacji, analiza zapisów dotyczących nagranych zajęć
 • Obserwacja fragmentów zajęć dotyczących udzielania informacji zwrotnej (język niemiecki) – uzupełnianie arkuszy obserwacji, analiza zapisów dotyczących nagranych zajęć
 • Obserwacja fragmentów zajęć dotyczących pracy w grupach (język polski), uzupełnianie arkuszy obserwacji, analiza zapisów dotyczących nagranych zajęć
 • Obserwacja zajęć dotycząca aktywności uczniów w czasie realizacji zadań (język polski, przyroda)uzupełnianie arkuszy obserwacji, analiza zapisów dotyczących nagranych zajęć

4. Redagowanie i udzielanie informacji zwrotnych po obserwacji nagranych zajęć

 

 • Informacja zwrotna
 • Zasady udzielania informacji zwrotnej
 • Kryteria dobrze sformułowanej informacji zwrotnej
 • Tworzenie informacji zwrotnej dla nauczyciela obserwowanych zajęć
 • Symulacja rozmowy po obserwacji zajęć

Zamów szkolenie

Formularz

Proszę uzupełnić to pole. Proszę uzupełnić to pole.
Proszę uzupełnić to pole. Proszę uzupełnić to pole. Proszę wprowadzić prawidłowy adres email.
Proszę wprowadzić uwagi
Proszę o wyrażenie zgody.
Proszę o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych.