fbpx
A-Z Centrum Rozwoju Edukacji

Efektywna edukacja według 10 zasad skutecznego nauczania Baraka Rosenshine’a

Od zawsze, jako nauczyciele i dyrektorzy, zastanawiamy się nad tym, co zrobić, żeby uczyć lepiej i skuteczniej? Co zrobić, żeby zagwarantować uczniom coraz efektywniejszy proces uczenia się?

Podczas spotkania spróbujemy się z tym problemem zmierzyć – poznamy 10 zasad skutecznego nauczania, które wynikają z badań naukowych, neurodydaktyki i praktyki nauczycieli. Zasady te, a może nawet lepiej nazwać je szczegółowymi instrukcjami, podpowiadają sposoby na przezwyciężenie ograniczeń pamięci roboczej uczniów podczas uczenia się nowego materiału. Systematycznie stosowane powodują u uczniów najwyższe przyrosty wyników w testach kompetencyjnych.

 

Program szkolenia:

 

1. Refleksja nad procesami uczenia

 

 • Jak uczymy dzisiaj?
 • Jaką wiedzę wykorzystujemy?
 • Co tak naprawdę dzisiaj prowadzi do lepszego uczenia się?
 • Trzy źródła skutecznych instrukcji dla nauczycieli według Międzynarodowa Akademia Edukacyjna Publications/Educational_Practices/EdPractices

 

2. 10 zasad skutecznego nauczania Baraka Rosenchine’a, wynikających z trzech różnych źródeł wiedzy – nauczycieli praktyków, badań naukowych i empirycznych oraz neurodydaktyki

 

 • Codzienna powtórka nauczonego materiału – odtwarzanie z pamięci
 • Prezentacja nowego materiału metodą „małych kroków”
 • Prezentowanie modelowych rozwiązań
 • Ciągłe zadawanie pytań uczniowi w procesie przyswajania nowego materiału
 • Ćwiczenia pod kierunkiem nauczyciela
 • Sprawdzanie poziomu zrozumienia nowej wiedzy przez ucznió
 • Osiąganie wysokiego wskaźnika sukcesu
 • Tworzenie „ rusztowań w pracy nad trudnymi zadaniami”
 • Samodzielna praca ucznia
 • Powtórki cotygodniowe i comiesięczne

 

3. Model lekcji z wykorzystaniem zasad skutecznego nauczania

 

 • Ustalenie modelu efektywnej lekcji

 

4. Efektywne techniki nauczania wypracowane z wykorzystaniem zasad Baraka Rosenschine’a w praktyce nauczycielskiej

 

 • Sposoby codziennego powtarzania nauczonego materiału (powtarzanie informacji niezbędnych do automatycznego przywoływania przez uczniów w dalszej nauce oraz powtarzanie wiedzy i pojęć do nowej lekcji)
 • Krótkie prezentacje z wieloma przykładami
 • Strategia streszczania akapitu, czyli uczenie rozmienia czytanego tekstu
 • Sposoby na zaangażowanie wszystkich uczniów w udzielanie odpowiedzi
 • Szablony, modelowe rozpracowane rozwiązania zadań i rusztowania przy rozwiązywaniu zadań trudnych,
 • Streszczanie, myślenie na głos i parafrazowanie, w zamian za pytania czy wszystko jasne?

 

5. Wnioski związane z procesami uczenia się – dotyczące wykorzystania zasad

 

 • Wypracowanie własnych sposobów na zastosowanie zasad skutecznego nauczania na lekcjach

Zamów szkolenie

Formularz

Proszę uzupełnić to pole. Proszę uzupełnić to pole.
Proszę uzupełnić to pole. Proszę uzupełnić to pole. Proszę wprowadzić prawidłowy adres email.
Proszę wprowadzić uwagi
Proszę o wyrażenie zgody.
Proszę o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych.