fbpx
A-Z Centrum Rozwoju Edukacji

Wsparcie uczniów w sytuacji kryzysowej – wykorzystanie dostępnych narzędzi i metod

Pandemia, która wstrząsnęła światem, nie mogła zostać niezauważona przez polską oświatę. Dlatego Ministerstwo Edukacji i Nauki, które opublikowano kierunki polityki oświatowej państwa, wskazało na konieczność uwzględnienia problemu szczególnego wsparcia uczniów w powrocie do normalności, odbudowania więzi rówieśniczych, wzmocnienia poczucia bezpieczeństwa.
Szkolenie, oparte na metodach warsztatowych, pozwoli na praktyczne poznanie sposobów budowania skutecznych zespołów nauczycieli, określania potrzeb zespołów, poznawania metod oddziaływania na zespół i wzmacniania nauczycieli. Jednocześnie wpłynie na wzrost umiejętności liderskich dyrektora szkoły. Jak zadbać o dobrostan uczniów w czasie i po pandemii? Każdy zespół z pewnością znajduje na to pytanie własną odpowiedź, dostosowaną do własnej specyfiki, potrzeb, trudności, jednak zasada dbałości o relacje i poczucie bezpieczeństwa jest niezmienna dla wszystkich grup – każdej szkoły i przedszkola, każdego nauczyciela i ucznia.

Program szkolenia:

  1. Zdalne nauczanie– skutki dla rozwoju psychofizycznego uczniów
  2. Omówienie problemów występujących wśród uczniów szkoły
  3. Planowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej
  4. Planowanie warunków tworzenia i prawidłowego funkcjonowania zespołu
  5. Cztery etapy budowania zespołu Zapobieganie problemom w pracy zespołu
  6. Budowanie właściwych zachowań i relacji w cyberprzestrzeni

Zamów szkolenie

Formularz

Proszę uzupełnić to pole. Proszę uzupełnić to pole.
Proszę uzupełnić to pole. Proszę uzupełnić to pole. Proszę wprowadzić prawidłowy adres email.
Proszę wprowadzić uwagi
Proszę o wyrażenie zgody.
Proszę o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych.