fbpx
A-Z Centrum Rozwoju Edukacji

Szkolenia podstawowe i okresowe BHP

Do obowiązków pracodawcy, zgodnie z art. 94 pkt. 4 Kodeksu Pracy, należy „zapewniać bezpieczne i higieniczne warunki pracy oraz prowadzić systematyczne szkolenie pracowników w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy”. Proponujemy Państwu w tym zakresie pomoc, przeprowadzając na miejscu, w Waszych placówkach, stosowne (podstawowe lub okresowe) szkolenia w zakresie bhp.

Program szkolenia :

  1. Wybrane regulacje prawne z zakresu prawa pracy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy:
    – prawa i obowiązki pracowników i pracodawców w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz odpowiedzialność za naruszenie przepisów i zasad bhp
    – ochrona pracy kobiet i młodocianych
    – wypadki przy pracy i choroby zawodowe oraz świadczenia z nimi związane
  2. Problemy związane z organizacją stanowisk pracy biurowej, z uwzględnieniem zasad ergonomii, w tym stanowisk wyposażonych w monitory ekranowe i inne urządzenia biurowe
  3. Postępowanie w razie wypadków i w sytuacjach zagrożeń (np. pożaru, awarii), w tym zasady udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku

Zamów szkolenie

Formularz

Proszę uzupełnić to pole. Proszę uzupełnić to pole.
Proszę uzupełnić to pole. Proszę uzupełnić to pole. Proszę wprowadzić prawidłowy adres email.
Proszę wprowadzić uwagi
Proszę o wyrażenie zgody.
Proszę o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych.