fbpx
A-Z Centrum Rozwoju Edukacji

Nauczyciel w szkole – jego rola, funkcja i odpowiedzialność

Szkolenie skierowane jest do nauczycieli wszystkich  typów szkół.

Celem szkolenia jest uświadomienie nauczycielom ich roli i odpowiedzialności za podejmowane działania na terenie szkoły i poza nią oraz ich roli społecznej w stosunku do uczniów.

Program szkolenia :

 • Prawa i obowiązki nauczyciela wynikające z prawa oświatowego oraz z Ustawy Karta Nauczyciela.
 • Zadania wychowawcy klasy w zakresie kontroli wykonywania obowiązku szkolnego przez uczniów danej klasy.
 • Obowiązki pracodawcy wynikające z Kodeksu Pracy.
 • Obowiązki pracownika wynikające z Kodeksu Pracy.
 • Szczególne uprawnienia nauczyciela – prawo do ochrony przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych – wynikające z przepisów oświatowych i Kodeksu Karnego.
 • Odpowiedzialność nauczycieli w związku z ochroną przewidzianą dla funkcjonariuszy publicznych.
 • Odpowiedzialność nauczyciela wynikająca z Kodeksu Cywilnego – dobra osobiste.
 • Obowiązki nauczycieli wynikające z aktów wykonawczych do ustaw.
 • Odpowiedzialność dyscyplinarna nauczyciela.
 • Odpowiedzialność porządkowa nauczyciela.
 • Ocena pracy nauczyciela.

Zamów szkolenie

Formularz

Proszę uzupełnić to pole. Proszę uzupełnić to pole.
Proszę uzupełnić to pole. Proszę uzupełnić to pole. Proszę wprowadzić prawidłowy adres email.
Proszę wprowadzić uwagi
Proszę o wyrażenie zgody.
Proszę o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych.