fbpx
A-Z Centrum Rozwoju Edukacji

Co każdy nauczyciel powinien wiedzieć, czyli jak efektywnie przygotować się do oceny swojej pracy

Przy opracowywaniu koncepcji tego szkolenia połączyłyśmy naszą wiedzę i doświadczenie czterech trenerek A-Z, będących jednocześnie nauczycielami, doradcami metodycznymi, dyrektorami szkół, samorządowcami.  Dzięki temu mogłyśmy spojrzeć na ocenę pracy nauczyciela  z różnych perspektyw, a efektem naszej współpracy jest poniższy program, materiały szkoleniowe, a przede wszystkim praktyczne wskazówki i narzędzia, którymi się z Wami dzielimy.

Program spotkania:

1. Wszczęcie procedury oceny pracy nauczyciela

 • Omówienie przepisów dotyczących oceny pracy nauczyciela
 • Ocena pracy nauczyciela a przepisy KPA
 • Dokumentacja dyrektora związana z oceną pracy nauczyciela
  – zarządzenie dyrektora w sprawie wprowadzenia regulaminu, określającego wskaźniki oceny pracy nauczyciela
  – pismo w sprawie wszczęcia procedury oceny pracy nauczyciela
  – pismo o opinię pracy nauczyciela do rady rodziców, samorządu uczniowskiego, doradcy metodycznego
  – pismo do opiekuna stażu o opinię dorobku zawodowym nauczyciela za okres stażu
  – pismo do związków zawodowych w sprawie obecności ich przedstawicieli podczas zapoznawania nauczyciela z projektem jego oceny pracy.

2. Narzędzia wspomagające ocenę pracy nauczyciela

 • Narzędzia przydatne do oceny pracy nauczyciela:
  – Arkusz oceny i samooceny
  – Schemat rozmowy z dyrektorem

3. Dostosowanie narzędzi badawczych do potrzeb dyrektora i nauczycieli

 • Zapoznanie nauczyciela z jego oceną pracy:
  – Protokół z zapoznania nauczyciela z projektem  oceny
  – Schemat rozmowy z dyrektorem (praktyczne ćwiczenie)
  – Wręczenie karty oceny pracy
 • Tryb odwołania się od oceny pracy przez nauczyciela

Zamów szkolenie

Formularz

Proszę uzupełnić to pole. Proszę uzupełnić to pole.
Proszę uzupełnić to pole. Proszę uzupełnić to pole. Proszę wprowadzić prawidłowy adres email.
Proszę wprowadzić uwagi
Proszę o wyrażenie zgody.
Proszę o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych.