fbpx
A-Z Centrum Rozwoju Edukacji

Jak realizować wymagania i przygotować dokumentację z realizacji awansu zawodowego w rzeczywistości online

Szkolenie jest adresowane do wszystkich nauczycieli, którzy są w trakcie awansu zawodowego. Podczas spotkania omówiony zostanie sposób dokumentowania wymagań, które nauczyciel musi spełnić na kolejne stopnie awansu zawodowego oraz dokumentacja załączana do wniosku o wszczęcie postępowania egzaminacyjnego i kwalifikacyjnego.   Uczestnicy otrzymają konkretne wskazówki, jak przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej i egzaminacyjnej.  Będzie możliwość przedyskutowania  działań nauczycielskich pod kątem ich efektywności dla szkoły. Uczestnicy otrzymają propozycję narzędzi oraz wskazówki, jak dobrze przygotować się do hospitacji lekcji w formie online.

Program szkolenia:

  1. Nowe regulacje prawne w awansie zawodowym nauczyciela.
  2. Dostosowanie narzędzi nadzoru do nowej sytuacji: lekcje on-line i  hospitowanie lekcji online – nowe wyzwanie dla dyrektora i nauczyciela.
  3. Dokumentacja załączana do wniosku o wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego lub egzaminacyjnego, skład komisji kwalifikacyjnej i egzaminacyjnej, terminy obowiązujące w trakcie postępowania egzaminacyjnego i kwalifikacyjnego, przebieg rozmowy kwalifikacyjnej i egzaminacyjnej.
  4. Jak dobrze przygotować się do spotkania z komisją egzaminacyjną i kwalifikacyjną?- praktyczne wskazówki.
  5. Wymiana doświadczeń.

Zamów szkolenie

Formularz

Proszę uzupełnić to pole. Proszę uzupełnić to pole.
Proszę uzupełnić to pole. Proszę uzupełnić to pole. Proszę wprowadzić prawidłowy adres email.
Proszę wprowadzić uwagi
Proszę o wyrażenie zgody.
Proszę o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych.