fbpx
A-Z Centrum Rozwoju Edukacji

5Do obowiązków pracodawcy, zgodnie z art. 94 pkt. 4 Kodeksu Pracy, należy „zapewniać bezpieczne i higieniczne warunki pracy oraz prowadzić systematyczne szkolenie pracowników w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy”. Proponujemy Państwu w tym zakresie pomoc, przeprowadzając na miejscu, w Waszych placówkach, stosowne (podstawowe lub okresowe) szkolenia w zakresie bhp.

 

Program szkolenia:

 

1. Wybrane regulacje prawne z zakresu prawa pracy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy:

 

  • Prawa i obowiązki pracowników i pracodawców w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz odpowiedzialność za naruszenie przepisów i zasad bhp
  • Ochrona pracy kobiet i młodocianych
  • Wypadki przy pracy i choroby zawodowe oraz świadczenia z nimi związane

 

2. Problemy związane z organizacją stanowisk pracy biurowej, z uwzględnieniem zasad ergonomii, w tym stanowisk wyposażonych w monitory ekranowe i inne urządzenia biurowe

 

3. Postępowanie w razie wypadków i w sytuacjach zagrożeń (np. pożaru, awarii), w tym zasady udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku

Zamów szkolenie

Formularz

Proszę uzupełnić to pole. Proszę uzupełnić to pole.
Proszę uzupełnić to pole. Proszę uzupełnić to pole. Proszę wprowadzić prawidłowy adres email.
Proszę wprowadzić uwagi
Proszę o wyrażenie zgody.
Proszę o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych.