fbpx
A-Z Centrum Rozwoju Edukacji

Do obowiązków pracodawcy, zgodnie z art. 94 pkt. 4 Kodeksu Pracy, należy „zapewniać bezpieczne i higieniczne warunki pracy oraz prowadzić systematyczne szkolenie pracowników w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy”. Proponujemy Państwu w tym zakresie pomoc, przeprowadzając na miejscu, w Waszych placówkach, stosowne (podstawowe lub okresowe) szkolenia w zakresie bhp.

 

Program szkolenia:

 

1. Wybrane regulacje prawne z zakresu prawa pracy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy, z uwzględnieniem:

 

 • Praw i obowiązków pracowników i pracodawców w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz odpowiedzialności za naruszenie
  przepisów i zasad bhp
 • Ochrony pracy kobiet i młodocianych
 • Wypadków przy pracy i chorób zawodowych oraz świadczeń z nimi związanych
 • Profilaktycznej ochrony zdrowia pracowników

 

2. Ocena zagrożeń czynnikami występującymi w procesach pracy oraz metody ochrony przed zagrożeniami dla zdrowia i życia pracowników

 

 • Czynniki szkodliwe dla zdrowia, uciążliwe i niebezpieczne w procesach pracy
 • Ocena zagrożeń czynnikami występującymi w procesach pracy oraz ocena ryzyka

 

3. Problemy związane z organizacją stanowisk pracy biurowej, z uwzględnieniem zasad ergonomii, w tym stanowisk wyposażonych w monitory ekranowe i inne urządzenia biurowe

 

 • Ergonomiczna organizacja stanowiska pracy
 • Oświetlenie stanowiska pracy umysłowej
 • Przerwy w czasie pracy
 • Okulary korekcyjne
 • Organizacja pracy umysłowej w zakresie bhp

 

4. Postępowanie w razie wypadków i w sytuacjach zagrożeń (np. pożaru, awarii), w tym zasady udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku

 

 • Definicje wypadków
 • Podstawowe zasady postępowania powypadkowego
 • Świadczenia odszkodowawcze
 • Postępowanie w sprawie świadczeń odszkodowawczych

Zamów szkolenie

Formularz

Proszę uzupełnić to pole. Proszę uzupełnić to pole.
Proszę uzupełnić to pole. Proszę uzupełnić to pole. Proszę wprowadzić prawidłowy adres email.
Proszę wprowadzić uwagi
Proszę o wyrażenie zgody.
Proszę o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych.