fbpx
A-Z Centrum Rozwoju Edukacji

Przeciwdziałanie przemocy seksualnej w szkole, przedszkolu, placówce oświatowej

Wbrew obiegowej opinii zjawisko przemocy seksualnej wobec dzieci nie dotyczy tylko tzw. środowisk patologicznych, ale każdej grupy społecznej, a kolejne ujawnione przypadki udowadniają, że na jego występowanie nie ma wpływu poziom wykształcenia, czy zamożności. Również szkoła nie zawsze jest miejscem, w którym najmłodsi mogą czuć się bezpiecznie. Dlatego każdy, mający kontakt zawodowy z dziećmi, powinien znać zasady skutecznego przeciwdziałania przemocy seksualnej w szkole. Zarówno nauczyciele jak i pracownicy niepedagogiczni muszą być czujni i zwracać uwagę na zachowania dzieci, mogące świadczyć o tym, że są one ofiarami seksualnego wykorzystania.

Podczas proponowanego szkolenia uczestnicy otrzymają wiedzę. pozwalającą na dostrzeżenie skrzywdzonego dziecka, a także podjęcie skutecznych działań w jego obronie. Zaprezentowana zostanie również przykładowa procedura, którą każda z placówek będzie mogła dostosować do własnych warunków i potrzeb.

 

Program szkolenia

 

  1. Przemoc seksualna, molestowanie, wiek zgody – definicje, omówienie zjawiska

  2. Mity i fakty o przemocy seksualnej

  3. Wiktymizacja – dlaczego dzieci nie mówią, że są ofiarami?

  4. Zachowania dziecka molestowanego seksualnie

  5. Jakie działania powinna podjąć szkoła?

  6. Procedury postępowania wobec wszelkich przejawów przemocy seksualnej

  7. Zasady postępowania w przypadku ujawnienia przez dziecko molestowania seksualnego

Zamów szkolenie

Formularz

Proszę uzupełnić to pole. Proszę uzupełnić to pole.
Proszę uzupełnić to pole. Proszę uzupełnić to pole. Proszę wprowadzić prawidłowy adres email.
Proszę wprowadzić uwagi
Proszę o wyrażenie zgody.
Proszę o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych.