fbpx
A-Z Centrum Rozwoju Edukacji

Zapraszamy na szkolenie, podczas którego uczestnicy poznają prawne i etyczne elementy pracy nauczyciela, w kontekście godności zawodu nauczyciela, zapoznają się z odpowiedzialnością nauczycieli w kontekście zapisów kodeksu karnego, cywilnego, pracy i karty nauczyciela oraz poznają zasady organizacji zajęć pozaszkolnych, w kontekście nowych przepisów.

 

Program szkolenia:

 

1. Prawne i etyczne elementy pracy nauczyciela

 

  • Podstawy prawne i orzeczenia sądów
  • Etyka zawodu nauczyciela
  • Nauczyciel jako osoba publiczna
  • Obowiązki i prawa nauczycieli

 

2. Odpowiedzialność, karna, cywilna, porządkowa i dyscyplinarna

 

  • Zadania nauczycieli, związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę (zajęcia lekcyjne, zajęcia świetlicowe i biblioteczne, zajęcia pozalekcyjne – kółka zainteresowań, sks itp.
  • Odpowiedzialność nauczycieli w przypadku naruszenia przepisów prawa i regulaminów pracy
  • Niejasności i błędy interpretacyjne prawa

 

3. Organizacja zajęć pozaszkolnych – prawne i organizacyjne problemy organizacji zajęć pozaszkolnych, w świetle nowych przepisów

 

  • Krajoznawstwo i turystyka (wycieczki), zawody sportowe, wyjazdy na konkursy i olimpiady, praktyki zawodowe, współpraca , międzynarodowa, inne wyjścia ze szkoły
  • Działania w ramach wolontariatu
  • Wypoczynek (półkolonie, kolonie, obozy)

Zamów szkolenie

Formularz

Proszę uzupełnić to pole. Proszę uzupełnić to pole.
Proszę uzupełnić to pole. Proszę uzupełnić to pole. Proszę wprowadzić prawidłowy adres email.
Proszę wprowadzić uwagi
Proszę o wyrażenie zgody.
Proszę o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych.