fbpx
A-Z Centrum Rozwoju Edukacji

Bezpieczeństwo w szkole i jego uwarunkowania – odpowiedzialność prawna nauczycieli

Bezpieczeństwo, to jeden z niezwykle ważnych obszarów funkcjonowania szkół, przedszkoli i placówek oświatowych. Dla wszystkich jest oczywiste, że dzieci i młodzież powinny w trakcie zajęć przebywać w bezpiecznych warunkach, jednak odpowiedź na pytanie jak je zapewnić nie jest już taka prosta. Dlatego zapraszamy na szkolenie, podczas którego zostaną omówione zadania i odpowiedzialność dyrektora oraz nauczycieli w tym zakresie, a także obowiązujące przepisy prawa. Przedstawimy również propozycje praktycznych rozwiązań i procedur.

 

Program szkolenia:

 

1. Bezpieczna szkoła – wprowadzenie do zagadnienia

 

 • Bezpieczeństwo jako stan i proces
 • Uwarunkowania psychospołeczne
 • Wymiar etyczny i organizacyjny

 

2. Bezpieczeństwo w wybranych regulacjach prawnych, m.in.:

 

 • Ustawa Prawo oświatowe
 • Ustawa Karta Nauczyciela
 • Ustawa Kodeks pracy
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach
 • Rozporządzenie w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach
 • Ustawy Kodeks karny i Kodeks cywilny
 • Zadania i obowiązki dyrektora i nauczycieli
 • Zespół Reagowania Kryzysowego

 

3. Procedury i style reagowania w sytuacjach nadzwyczajnych i kryzysowych oraz sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa cyfrowego – propozycje rozwiązań

 

4. Profilaktyka uniwersalna w kontekście budowania przyjaznej i bezpiecznej szkoły dla całej społeczności szkolnej

 


 

Zajęcia mogą zostać zrealizowane w formie szkoleniowej rady pedagogicznej lub warsztatów, obejmujących zarówno nauczycieli, jak i dzieci oraz rodziców:

 

Moduł I – spotkanie dla uczniów

 

 • Przedszkole i klasy I-III – spotkanie 45 minut
 • Klasy IV-VIII – spotkanie 60 minut

 

Moduł II – krótkie przygotowanie Dyrektora do spotkania  z rodzicami i spotkanie z rodzicami – czas trwania: 60 minut

 

Moduł III – spotkanie z nauczycielami – czas trwania: 120 minut

 

 

 

Zamów szkolenie

Formularz

Proszę uzupełnić to pole. Proszę uzupełnić to pole.
Proszę uzupełnić to pole. Proszę uzupełnić to pole. Proszę wprowadzić prawidłowy adres email.
Proszę wprowadzić uwagi
Proszę o wyrażenie zgody.
Proszę o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych.