fbpx
A-Z Centrum Rozwoju Edukacji

Bezpieczna szkoła – postępowanie w przypadku zaistnienia sytuacji kryzysowej (dla uczniów, kadry pedagogicznej i niepedagogicznej szkoły)

Zjawiska współczesnego świata wymuszają na nas, ludziach dorosłych, przybliżanie dzieciom i młodzieży treści, których znajomość może uratować im życie. Szkolenie, które Państwu proponujemy uzmysłowi uczniom z jakimi zagrożeniami mogą się spotkać  zarówno w szkole jak i poza nią.  Ponadto ukaże im jak niezmiernie istotne  jest umiejętne postępowanie kiedy już się z nimi zetkną. Dla młodszych dzieci przedstawione zostaną zasady  postępowania w różnych sytuacjach życiowych (bezpieczne poruszanie się po drodze, jak zachować się w przypadku „zaczepki” nieznajomego, jak zachowywać się w szkole – także w sytuacjach kryzysowych). Starszym uczniom, poza przypomnieniem podstawowych zasad postępowania w sytuacjach zagrażających ich zdrowiu, czy życiu, zostaną przedstawione zasady ewakuacji, sposób zachowania  człowieka w chwili znalezienia się w rejonie zagrożonym działaniem „aktywnego strzelca”, co robić jeśli zostaniemy zakładnikiem, „żywa tarcza”, postępowanie w czasie szturmu – to treści, które pozwolą uczniom zrozumieć, jak bardzo ważna jest wiedza na ten temat.

Całość szkolenia może zostać dopełniona przeprowadzeniem próbnego alarmu dla całej placówki oraz szkoleniem dla wszystkich pracowników szkoły z zakresu zapewnienia bezpieczeństwa w placówce.

 

Program szkolenia dla uczniów klas 0-3

 

1. Bezpieczeństwo poza szkołą

 

Zapoznanie z zasadami:
 • Jak bezpiecznie poruszać się po drodze
 • Jak zachować się w przypadku „zaczepki” nieznajomego
 • Jak zachować się w przypadku znalezienia „nieznanego – niebezpiecznego” przedmiotu

 

2. Bezpieczeństwo w szkole

 

Zapoznanie z zagrożeniami wypływającymi z niebezpiecznych zachowań, w tym:
 • Przemoc, agresja
 • Uzależnienia
 • Zabawa niebezpiecznymi przedmiotami

 

3. Postępowanie w przypadku zaistnienia sytuacji „trudnej”

 

Postepowanie w przypadku:
 • Alarmu
 • Ewakuacji

 

4. Alarm i ewakuacja – przeprowadzenie próbnej ewakuacji obiektu


Program szkolenia dla uczniów klas 4-8 i starszych

 

1. Zagrożenia wewnętrzne

 

 • Przedstawienie zagrożeń mogących wystąpić w szkole

 

2. Zagrożenia współczesnego świata

 

 • Przedstawienie zagrożeń, które mogą nas spotkać we współczesnym świecie

 

3. Postępowanie w przypadku zaistnienia sytuacji kryzysowej

 

Postępowanie w przypadku zaistnienia następujących zdarzeń kryzysowych:
 • Ewakuacja obiektu
 • Atak terrorystyczny
 • „Aktywny strzelec”
 • Sytuacja zakładnicza
 • „Żywa tarcza”
 • Szturm sił porządkowych

 

4. Podsumowanie szkolenia

 

 • Podsumowanie szkolenia – przypomnienie najważniejszych informacji

 

5. Alarm i ewakuacja

 

 • Przeprowadzenie próbnej ewakuacji obiektu

Program szkolenia dla kadry pedagogicznej i niepedagogicznej szkoły

 

1. Podstawy prawne dotyczące zapewnienia bezpieczeństwa w szkole

 

 • Przedstawienie wybranych aktów prawnych dotyczących zapewnienia bezpieczeństwa

2. Zagrożenia współczesnego świata

 

 • Przedstawienie zagrożeń zewnętrznych i wewnętrznych, które mogą nas spotkać we współczesnym świecie (zarówno w szkole jak i poza nią)

 

3. Postępowanie w przypadku zaistnienia sytuacji kryzysowej

 

Postępowanie w przypadku zaistnienia następujących zdarzeń kryzysowych:
 • Ewakuacja obiektu
 • Atak terrorystyczny
 • „Aktywny strzelec”
 • Sytuacja zakładnicza
 • „Żywa tarcza”
 • Szturm sił porządkowych

 

4. Podsumowanie szkolenia

 

 • Podsumowanie szkolenia – przypomnienie najważniejszych informacji
 • Analiza przebiegu ewakuacji obiektu – mocne i słabe strony, co musimy dopracować

 

Zamów szkolenie

Formularz

Proszę uzupełnić to pole. Proszę uzupełnić to pole.
Proszę uzupełnić to pole. Proszę uzupełnić to pole. Proszę wprowadzić prawidłowy adres email.
Proszę wprowadzić uwagi
Proszę o wyrażenie zgody.
Proszę o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych.