fbpx
A-Z Centrum Rozwoju Edukacji

Bezpieczeństwo w szkole, przedszkolu lub placówce oświatowej – procedury postępowania w sytuacjach kryzysowych

1.  Bezpieczna szkoła/przedszkole/placowka oświatowa – wprowadzenie do zagadnienia

 

 • Podstawowe zasady bezpieczeństwa
 • Odpowiedzialność nauczycieli

 

2. Bezpieczeństwo w wybranych regulacjach prawnych

 

 • Analiza treści podstawowych aktów prawnych, dotyczących odpowiedzialności za bezpieczeństwo dzieci i młodzieży

 

3. Analiza wybranych aktów prawnych. analiza stanu bezpieczeństwa w szkole

 

 • Dyżury nauczycielskie
 • Wypadki w szkole
 • Realizacja obowiązku szkolnego
 • Kontakty z rodzicami
 • Zajęcia dodatkowe

 

4. Procedury i style reagowania w sytuacjach nadzwyczajnych i kryzysowych oraz sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa cyfrowego – propozycje rozwiązań

 

 • Poznanie zasad przeprowadzania wyjść i wycieczek szkolnych oraz prawidłowego dokumentowania wycieczek
 • Sposoby reagowania na sytuacje nadzwyczajne, kryzysowe oraz zagrożenia bezpieczeństwa cyfrowego
 • Propozycje rozwiązań

 

5. Profilaktyka uniwersalna w kontekście budowania przyjaznej i bezpiecznej szkoły dla całej społeczności szkolnej

 

 • Analiza przykładów z praktyki
 • Przykładowe wzory i zasady postępowania
 • Zasady szkolnej profilaktyki

Zamów szkolenie

Formularz

Proszę uzupełnić to pole. Proszę uzupełnić to pole.
Proszę uzupełnić to pole. Proszę uzupełnić to pole. Proszę wprowadzić prawidłowy adres email.
Proszę wprowadzić uwagi
Proszę o wyrażenie zgody.
Proszę o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych.